Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 94 N Konfigurera TPM Om du vill använda den inbyggda TPM måste du: 1 Aktivera TPM på BIOS-inställningsskärmen. 2 Installera programmet Infineon TPM Professional Package. 3 Initiera och konfigurera TPM. Så här aktiverar du TPM på BIOS-inställningsskärmen 1 Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 2 Tryck på < eller , för att välja fliken Security, på M eller m för att välja Change TPM State, och sedan på Enter. 3 Tryck på M eller m för att välja Enable och sedan på Enter. 4 Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck sedan på Enter. 5 När systemet startat om väljer du Execute i bekräftelsefönstret, och trycker sedan på Enter. ✍ Du kan också inaktivera TPM och ta bort TPM-konfigurationen på BIOS-inställningsskärmen. ! Innan du aktiverar TPM ska du se till att datorlösenordet är inställt som skydd mot obehöriga ändringar i TPM-konfigurationen. Om TPM är aktiverat tar det längre tid innan VAIO-logotypen visas eftersom säkerhetskontroller utförs när datorn startas. Du kommer inte åt några TPM-skyddade data om du tar bort TPM-ägarskapet. Innan du tar bort TPM-konfigurationen ska du se till att göra säkerhetskopior av TPM-skyddade data.

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 95 N Så här installerar du programmet Infineon TPM Professional Package Läs filen Readme.txt i mappen C:\Infineon\Readme. Installera sedan paketet genom att dubbelklicka på setup.exe i mappen C:\Infineon. Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att kunna installera paketet. ! Du behöver ange några lösenord när du installerar Infineon TPM Professional Package. Utan dessa lösenord kan du inte återställa några TPM-skyddade data eller säkerhetskopior. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt dem. Så här initierar och konfigurerar du TPM Detaljerad information finns i den elektroniska dokumentationen. Öppna dokumentationen genom att klicka på Start, Alla program, Infineon Security Platform Solution och på Help. ! Underhåll och hantering av TPM-skyddade data måste göras på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.