Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n102 N 4 Snímte kryt konektorov replikátora portov na spodnej strane počítača. ! Odstránenie krytu konektorov replikátora portov môže byt’ obtiažne, keďže na počítači sedí veľmi natesno. Pri odstraňovaní krytu nevyvíjajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu počítača alebo samotného krytu konektorov replikátora portov. Vybratý kryt konektora replikátora portov si uschovajte pre použitie v budúcnosti.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n103 N 5 Zadné spodné rohy počítača zarovnajte s vodiacimi výbežkami na replikátore portov. ✍ Ak je k počítaču pripojená voliteľná rozširujúca batéria, posuňte poistku (1) v smere šípky, aby sa vysunul konektor (2) na replikátore portov a mohli pripojit’ počítač.