Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n104 N ! Uistite sa, že ste poistku (1) posunuli až na doraz. V opačnom prípade by sa konektor (2) neuchytil v správnej polohe a mohlo by to viest’ k nedostatočnému kontaktu medzi počítačom a replikátorom portov. Ak je k počítaču nie pripojená rozširujúca batéria, posuňte poistku (1) v opačnom smere šípky, aby sa konektor (2) spustil. Pripojením počítača, kým je konektor (2) vo zdvihnutej polohe, sa môžu poškodit’ konektory. 6 Počítač jemne zatlačte nadol tak, aby sa zaistil na svojom mieste. 7 Otvorte veko s displejom LCD a počítač zapnite.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n105 N Odpojenie počítača od replikátora portov ! Pred odpojením počítača od replikátora portov vždy vypnite počítač, aby ste predišli strate neuložených údajov. Keď sa batéria blíži k vybitiu, odpojenie vášho počítača od replikátora portov môže viest’ k strate neuložených dát. Ako odpojit’ váš počítač od replikátora portov 1 Počítač zdvihnite z replikátora portov.