Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n110 N ✍ Ak je to potrebné, prepojte zásuvku slúchadiel na projektore so zásuvkou slúchadiel (4) i na počítači pomocou kábla reproduktorov (5). ! Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovat’ prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávat’ široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Na prehrávanie obsahu chráneného autorskými právami musíte pripojit’ monitor vyhovujúci norme HDCP do výstupného konektora HDMI na počítači alebo na replikátore portov. Ak váš počítač má pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopný prehrávat’ ani prehliadat’ žiaden obsah chránený autorskými právami.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n111 N ✍ Ak je externý počítačový displej vybavený vstupným portom HDMI, pripojte jeden koniec kábla HDMI do výstupného portu HDMI na počítači alebo replikátore portov a druhý koniec do vstupného portu HDMI na displeji počítača. Ak chcete pripojit’ monitor TFT/DVI, použite adaptér HDMI – DVI-D na pripojenie k výstupnému portu HDMI počítača alebo replikátora portov. DVI-D znamená Digital Visual Interface – Digital. Je to typ zásuvky DVI, ktorá podporuje iba digitálne videosignály (žiadne analógové videosignály). Má 24 pólov. Zásuvka DVI-I (Digital Visual Interface – Integrated) podporuje digitálne aj analógové videosignály. Má 29 pólov. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.