Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie USB zariadenia n118 N Pripojenie USB zariadenia K svojmu počítaču môžete zapojit’ zariadenie pre univerzálne sériové rozhranie (USB), ako myš, disketovú mechaniku, reproduktor alebo tlačiareň. ! Ak vyradíte porty USB na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ zariadenia USB. Ak chcete zapnút’ porty, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Ako pripojit’ USB zariadenie 1 Zvoľte si port USB (1), ktorý chcete použit’. 2 Kábel USB zariadenia (2) zapojte do port USB.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie USB zariadenia n119 N Poznámky o zapojení USB zariadenia ❑ ❑ ❑ ❑ Pred používaním USB zariadenia môže byt’ nevyhnutné nainštalovat’ zavádzajú softvér dodávaný spolu so zariadením. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením USB. Dávajte pozor, na zaručenie správnej tlače dikumentov musí byt’ používaná USB tlačiareň kompatibilná s vašou verziou systému Windows. Informácie o tom, ako odpojit’ USB zariadenie, si pozrite príručku dodávanú so zariadením. Aby ste ochránili váš počítač a/alebo zariadenia USB pred poškodením, dodržujte nasledujúce zásady: ❑ Pri hýbaní s počítačom s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite vystaveniu zásuviek USB akémukoľvek namáhaniu alebo nárazom. ❑ Počítač nevkladajte do tašky alebo puzdra na prenášanie s pripojenými zariadeniami USB.