Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > n120 N Prispôsobenie vášho počítača VAIO Táto kapitola stručne popisuje, ako zmenit’ hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Mimo iného sa naučíte, ako používat’ a zmenit’ vzhľad vášho softvéru a nástrojov Sony. ❑ Voľba výkonnostného režimu (strana 121) ❑ Nastavenie hesla (strana 123) ❑ Používanie Intel(R) VT (strana 129) ❑ Používanie VAIO Control Center (strana 130) ❑ Používanie Správa napájania VAIO (strana 131) ❑ Zmena jazyka displeja (strana 132) ❑ Ochrana údajov proti neoprávnenému použitiu (strana 133) ❑ Ochrana pevného disku (strana 135)

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Voľba výkonnostného režimu n121 N Voľba výkonnostného režimu Váš počítač je vybavený prepínačom výkonu pre zmenu režimu výkonu bez reštartovania počítača. Môžete si vyberat’ niektorý z týchto režimov výkonu: Režim STAMINA pre nižšiu spotrebu energie alebo režim SPEED pre vyšší výkon. ! Ak je spustená nejaká aplikácia, ktorá bráni prepnutiu používaného režimu výkonu, zmenou iného režimu prepínačom výkonu sa režim výkonu nezmení. V takomto prípade zatvorte aplikáciu. Vybratý režim sa automaticky aktivuje. Zmena režimu výkonu bez zatvorenia aplikácie môže spôsobit’ stratu neuložených dát.