Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Voľba výkonnostného režimu n122 N Ako zvolit’ režim výkonu Režim výkonu vyberte posunutím prepínača výkonu (1). Typ režimu Režim STAMINA Režim SPEED Popis Používa Intel Graphics Media Accelerator a deaktivuje niektoré hardvérové zariadenia vo vašom počítači, aby sa šetrila batéria. Používa grafickú kartu AMD Radeon Graphics na zvýšenie výkonu. Ako skontrolovat’ aktuálny režim výkonu ❑ Pomocou prepínača režimu výkonu zistite, ktorý režim je zvolený. ❑ Zistite, ktorá ikona režimu výkonu je zobrazená v oznamovacej oblasti plochy Windows.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n123 N Nastavenie hesla Nastavenie hesla chráni váš počítač pred nepovoleným prístupom tým, že si vypýta heslo od používateľa po návrate do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. ! Nezabudnite svoje heslo. Heslo si zapíšte a uchovávajte ho na bezpečnom mieste. Typ hesla Heslo pri zapnutí Popis Funkcie systému BIOS môžete využit’ na nastavenie dvoch typov hesiel: - Heslo k počítaču: Umožní používateľom s oprávneniami správcu zmenit’ všetky nastavenia systému na obrazovke nastavení BIOS a spustit’ počítač. - Heslo používateľa: Umožní bežným používateľom zmenit’ niektoré nastavenia systému BIOS a spustenie počítač. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastavit’ heslo počítača. ✍ Na zadanie hesla pri zapnutí budete vyzvaní po zobrazení loga VAIO pri štarte vášho počítača. ! Ak zabudnete heslo počítača, heslo sa musí vynulovat’. Za vynulovanie hesla sa vám bude účtovat’ poplatok. Pre vynulovanie hesla sa obrát’te na niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Používateľské heslo môžete vynulovat’ na obrazovke nastavenia systému BIOS po zadaní hesla počítača. Heslo Windows Umožní používateľom prihlásit’ sa do počítača a chránit’ jednotlivé používateľské účty vlastným heslom. ✍ Na zadanie hesla Windows budete vyzvaní po zvolení vášho používateľského účtu.