Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n124 N Nastavenie hesla pri zapnutí Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 3 Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 4 Zvoľte Password when Power On pod Security a stlačte kláves Enter. 5 Zmeňte nastavenie z Disabled na Enabled. 6 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n125 N Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa) ! Pred nastavením hesla používateľa určite nastavte heslo počítača. 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 3 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Ako zmenit’/odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 3 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.