Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n126 N Ako zmenit’ alebo odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa) 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter. 3 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n127 N Nastavenie hesla Windows Ako pridat’ heslo Windows 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na Používateľské kontá. 4 Kliknite na položku Vytvorit’ heslo pre svoje konto pod voľbou Upravte vaše používateľské konto. 5 Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte heslo pre váš účet. 6 Kliknite na Vytvorte heslo. ✍ Ďalšie informácie o hesle Windows nájdete v pomocníkovi Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Ako zmenit’ heslo Windows 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá. 3 Kliknite na Používateľské kontá. 4 Kliknite na Zmenit’ heslo. 5 Do poľa Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo. 6 Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte nové heslo. 7 Kliknite na Zmenit’ heslo.