Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Zmena jazyka displeja n132 N Zmena jazyka displeja Na modeloch so systémom Windows 7 Ultimate alebo Windows 7 Enterprise si môžete prevziat’ a nainštalovat’ svoj želaný jazyk. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. ! Ak si chcete prevziat’ jazykový balík, váš počítač musí byt’ pripojený k internetu. Informácie o tom, ako počítač pripojit’ k internetu, nájdete v časti Používanie Internetu (strana 66). Inštalácia jazykového balíka 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Windows Update. 2 Kliknite na prepojenie k dispozícii voliteľné aktualizácie: xx (číslo). 3 Vyberte zo zoznamu želaný jazykový balík. 4 Kliknutím na tlačidlo OK spustite preberanie a inštaláciu zvoleného jazykového balíka. Zmena jazyka obrazovky 1 Kliknite na Štart, Ovládací panel a Hodiny, jazyk a oblast’. 2 Kliknite na Miestne a jazykové nastavenie. 3 Zvoľte kartu Klávesnice a jazyky. 4 Vyberte jazyk obrazovky v rozbaľovacom zozname. 5 Kliknite na OK.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Ochrana údajov proti neoprávnenému použitiu n133 N Ochrana údajov proti neoprávnenému použitiu Vypnutie vstavaných zariadení Pomocou funkcií BIOS môžete vypnút’ nasledujúce vstavané zariadenia a zabránit’ externým pripojeniam a komunikácii. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (zásuvky na karty „Memory Stick Duo“ a SD) ❑ Optical Disc Drive (vstavaná optická jednotka) ❑ Wireless Devices (funkcie bezdrôtovej LAN, WiMAX, bezdrôtovej WAN, BLUETOOTH a GPS) ❑ LAN Device (port LAN) ✍ Vstavané zariadenia, ktoré môžete vypnút’, závisí od kúpeného modelu.