Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 14 N Zadná strana A Vetrací otvor ! Odporúčame, aby ste svoj počítač nepoužívali dlhodobo s úplne otvorenou obrazovkou LCD. V takomto prípade sa môže teplota spodnej časti jednotky zvýšit’.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 15 N Pravá strana A Zásuvka na „Memory Stick Duo“ *1 (strana 55) B Indikátor prístupu k médiu (strana 19) C Bezpečnostný otvor D Zásuvka na pamät’ovú kartu SD (strana 62) E Port monitora *2 (strana 109) F Výstupný port HDMI *2 (strana 112) G Port USB *3 (strana 118) H Porty USB *4 (strana 118) I Port LAN *2 (strana 67) J Port DC IN *2 (strana 20) *1 *2 *3 *4 Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti. Neprístupný, keď je počítač pripojený k replikátoru portov. Vyhovuje normám USB 2.0/3.0. Porty USB kompatibilné s normou USB 3.0 môžete identifikovat’ podľa modrej farby. Vyhovuje norme USB 2.0.