Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > n158 N Odstraňovanie porúch Táto kapitola popisuje, ako riešit’ bežné problémy, na ktoré môžete narazit’ pri používaní svojho počítača VAIO. Mnohé problémy majú jednoduché riešenie. Ak tieto odporúčania nepomôžu vyriešit’ váš problém, použite aplikáciu VAIO Care. Pokyny na spustenie softvéru nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 37). Ak sa problém napriek tomu nepodarí vyriešit’ a potrebujete pomoc, navštívte webové stránky uvedené v časti Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ❑ Operácie s počítačom (strana 160) ❑ Aktualizácia systému/Bezpečnost’ (strana 166) ❑ Obnovenie/Médium pre obnovenie systému (strana 167) ❑ Rozdelenie na oblasti (strana 171) ❑ Batéria (strana 172) ❑ Vstavaná kamera (strana 174) ❑ Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) (strana 176) ❑ Bezdrôtová siet’ WAN (strana 180) ❑ Technológia BLUETOOTH (strana 181) ❑ Optické disky (strana 184) ❑ Displej (strana 189) ❑ Tlač (strana 194) ❑ Mikrofón (strana 195)

Odstraňovanie porúch > n159 N ❑ Reproduktory (strana 196) ❑ Dotykový panel (strana 198) ❑ Klávesnica (strana 199) ❑ Diskety (strana 200) ❑ Audio/Video (strana 201) ❑ „Memory Stick“ (strana 203) ❑ Periférne zariadenia (strana 204)