Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Aktualizácia systému/Bezpečnost’ n166 N Aktualizácia systému/Bezpečnost’ Ako nájdem dôležité aktualizácie pre svoj počítač? Posledné aktualizácie pre svoj počítač môžete nájst’ softvérovými aplikáciami: Windows Update a VAIO Update. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia vášho počítača (strana 35). Ako môžem naplánovat’ inštalovanie aktualizácií Windows do svojho počítača? Na vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepší spôsob, ako chránit’ váš počítač proti bezpečnostným hrozbám, napríklad vírusom, je pravidelne st’ahovat’ a inštalovat’ najnovšie aktualizácie Windows. Dôležité aktualizácie Windows sa dajú získat’ nasledovne: ! Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu. 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Systém a zabezpečenie. 3 Kliknite na Centrum akcií. 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.

Odstraňovanie porúch > Obnovenie/Médium pre obnovenie systému n167 N Obnovenie/Médium pre obnovenie systému Ako môžem vytvorit’ Médium pre obnovenie systému? Médium pre obnovenie systému môžete vytvorit’ pomocou aplikácie VAIO Care. Tieto nosiče sa môžu použit’ na obnovenie pôvodných nastavení systému vášho počítača. Nosič môžete vytvorit’ spustením aplikácie VAIO Care (strana 37) a kliknutím na položky Obnova a Navrátenie systému do posledného nastavenia (Recovery & restore), Obnova systému (Recovery) a Vytvorit’ médiá pre obnovu systému (Create Recovery Media). ! Ak váš počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojit’ externú optickú jednotku (nie je súčast’ou). Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako môžem obnovit’ pôvodné nastavenia systému svojho počítača? Systém vášho počítača môžete obnovit’ dvomi spôsobmi: z Médium pre obnovenie systému alebo z obnovovacej oblasti. Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako môžem preinštalovat’ originálny softvér a ovládače? Predinštalovaný softvér a ovládače môžete obnovit’ aplikáciou VAIO Care. Obnovu začnite spustením aplikácie VAIO Care (strana 37) a kliknutím na položky Obnova a Navrátenie systému do posledného nastavenia (Recovery & restore), Obnova systému (Recovery) a Preinštalovat’ aplikácie a ovládače (Reinstall Applications and Drivers). Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie VAIO Care.