Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 16 N Ľavá strana A Konektor na slúchadlá (strana 107) B Optická jednotka (strana 47) C Otvor na manuálne vysunutie podávača (strana 184)

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 17 N Spodok (so spodným krytom) A Vetracie otvory B Kryt konektora replikátora portov (strana 101) C Kryt konektora rozširujúcej batérie *1 D Vypínač batérie (strana 26), (strana 173) E Kryt karty SIM *2 (strana 74) F Spodný kryt *1 *2 Podrobné pokyny pre pripojenie rozširujúcej batérie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou rozširujúcou batériou. Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, kryt konektora si uschovajte pre použitie v budúcnosti. Iba vybrané modely.