Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie/Médium pre obnovenie systému n170 N 7 Vyberte položku Prispôsobená obnova - Odstráňte obsah obnovy (Custom recovery - Remove recovery contents). 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Všetky aplikácie a dáta, ktoré ste pridali na úložné zariadenie pred odstránením údajov na obnovovanie systému, sa stratia. Po odstránení údajov na obnovovanie systému budete potrebovat’ Médium pre obnovenie systému na neskoršiu obnovu systému.

Odstraňovanie porúch > Rozdelenie na oblasti n171 N Rozdelenie na oblasti Ako môžem vytvorit’ oblast’ na pevnom disku? Funkcia Windows vám umožní vytvorit’ oblast’ bez nutnosti obnovit’ systém vášho počítača. 1 Kliknite na Štart, Ovládací panel, Systém a zabezpečenie a Vytvorit’ a formátovat’ oblasti na pevnom disku v časti Nástroje na správu. 2 V okne Kontrola používateľských kont kliknite na položku Áno. Ak ste prihlásení do svojho počítača ako bežný používateľ, môžete dostat’ výzvu na zadanie mena a hesla správcu. 3 Pravým tlačidlom kliknite na disk C a zvoľte Zmenšit’ zväzok. 4 Zadajte veľkost’ vytváranej oblasti do poľa Zadajte veľkost’ miesta na zmenšenie v MB a kliknite na tlačidlo Zmenšit’. 5 Pravým tlačidlom kliknite na prvok Nevyhradené a vyberte možnost’ Nový jednoduchý zväzok. 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Ak používate nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue), môžete vytvorit’ oblast’ v rámci procesu obnovovania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 37).