Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n188 N Prečo nemôžem zapisovat’ dáta na médiá Blu-ray Disc? ❑ ❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu zápisu na médiá Blu-ray Disc. Médiá BD-R Disc nie sú prepisovateľné. Na médiá BD-R Disc nemôžete pridávat’ dáta ani ich vymazávat’. Čo mám robit’, ak moja externá optická jednotka nefunguje správne? Uistite sa, že vaša externá optická jednotka je zapojená do napájacieho zdroja a do port USB. Ak nie je pripojená, externá optická jednotka nemusí správne fungovat’. ! Ak vyradíte porty USB na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ zariadenia USB. Ak chcete sprístupnit’ porty, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Čo mám robit’, ak nemôžem prehrávat’ disky? Je možné, že optická jednotka vášho počítača je vypnutá na obrazovke nastavení BIOS. Ak chcete sprístupnit’ jednotku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133).

Odstraňovanie porúch > Displej n189 N Displej Prečo moja obrazovka zhasla? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnút’, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku LCD (Video), stlačením ktoréhokoľvek klávesu ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 32). Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti. Ak je váš počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie batérie (strana 22). Ak je výstup na displej presmerovaný na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 39). Počas výberu výkonu obrazovka vášho počítača stmavne a môžu sa na nej dočasne objavit’ chyby obrazu alebo blikanie. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.