Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n190 N Čo mám robit’, ak nevidím správne obrázky alebo filmy? ❑ ❑ Pred používaním softvéru videa/obrazov alebo začatím prehrávania DVD sa uistite, že ste pre farby displeja zvolili True Color (32 bitov). Nastavenie inej voľby by mohlo zabránit’ softvéru pri úspešnom zobrazovaní obrázkov. Pri zmene farieb displeja postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na Rozšírené nastavenie. 3 Kliknite na záložku Monitor. 4 Zvoľte True Color (32 bitov) v Farby. Nemeňte rozlíšenie obrazovky ani farby, pokiaľ sa používa softvér zvuku/videa ani počas prehrávania DVD diskov, pretože by to mohlo spôsobit’ nekvalitné prehrávanie/zobrazovanie alebo nestabilitu operácií systému. Okrem toho sa odporúča pred prehrávaním DVD vypnút’ šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý, mohol by sa aktivovat’ počas prehrávania DVD a zabránit’ úspešnému prehrávaniu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia rozlíšenie obrazovky a farby. Čo mám robit’, ak sa niektoré položky nezmestia na obrazovku počítača? Skontrolujte, či je veľkost’ písma nastavená na 100 %. Ak nie, niektoré položky, napríklad ponuka softvéru, sa v závislosti od používaného softvéru nemusia zobrazit’ správne. Ďalšie informácie o zmene veľkosti písma nájdete v pomocníkovi Pomoc a technická podpora pre systém Windows.

Odstraňovanie porúch > Displej n191 N Čo mám robit’, ak sa na mojej televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenému do výstupnej zásuvky HDMI nič nezobrazuje? ❑ ❑ Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji, ktorý nie je kompatibilný s HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI (strana 112) alebo Zapojenie počítačového displeja alebo projektora (strana 109). Ďalší externý displej môže byt’ pripojený k zásuvke na monitor na vašom počítači alebo k replikátoru portov. Zmeňte výstup displeja stlačením klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI (strana 112) alebo Zapojenie počítačového displeja alebo projektora (strana 109). Čo mám robit’, ak sa na mojej obrazovke 3D TV zapojenej do výstupného portu HDMI nezobrazujú obrázky 3D? ❑ Zmeňte nastavenia prehrávania 3D. Ak chcete zmenit’ nastavenia, kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu okna PowerDVD BD. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie PowerDVD BD. ❑ Ak je počítač pripojený k 3D TV cez zosilňovač AV, uistite sa, že zosilňovač AV podporuje prehrávanie 3D. ❑ ❑ Skontrolujte nastavenie rozlíšenia výstupu HDMI na vašom počítači. Ak rozlíšenie nie je nastavené na 1920 x 1080 alebo 1280 x 720, obrazy sa nezobrazia v 3D. Ďalšie informácie o prehrávaní 3D nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším 3D TV.