Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Displej n192 N Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? ❑ ❑ Ak sa výstup na displej presmeruje na externý displej a externý displej je odpojený, nedá sa zobrazit’ video na obrazovke vášho počítača. Na zastavenie prehrávania videa prepnite výstup na obrazovku počítača a potom reštartujte prehrávanie videa. Informácie, ako prepnút’ výstup na displej, nájdete v časti Voľba režimu displeja (strana 115). Eventuálne môžete stlačit’ klávesy Fn+F7 na prepnutie výstupu. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 39). Videopamät’ vášho počítača môže byt’ nedostatočná na zobrazenie videí s vysokým rozlíšením. V takom prípade znížte rozlíšenie obrazovky LCD. Na zmenu rozlíšenia obrazovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 V rozbaľovacej ponuke nájdite Rozlíšenie. 3 Posúvačom zvýšte alebo znížte rozlíšenie obrazovky. ✍ Celková veľkost’ voľnej pamäte grafickej karty a videopamäte sa dá skontrolovat’. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, zvoľte Rozlíšenie obrazovky a kliknite na Rozšírené nastavenie a záložku Adaptér. Zobrazená hodnota sa môže líšit’ od skutočnej pamäte vo vašom počítači. Čo mám robit’, ak je moja obrazovka tmavá? ❑ ❑ Stlačením klávesov Fn+F6 zvýšite jas obrazovky vášho počítača. Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia spôsobí, že obrazovka stmavne. Skontrolujte, či je snímač odokrytý. Čo mám robit’, ak externý displej zostane zhasnutý? Zmeňte výstup displeja stlačením klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 39).

Odstraňovanie porúch > Displej n193 N Ako spustím Windows Aero? Na spustenie Windows Aero postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Prispôsobit’. 2 Zvoľte želanú tému z ponuky Motívy rozhrania Aero. Informácie o funkciách Windows Aero, napríklad Windows Flip 3D, nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows.