Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 28 N ✍ Batériu nechávajte v počítači, kým je priamo pripojený na siet’ové napájanie. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja. Keď je batéria takmer vybitá a obe kontrolné svetlá, nabíjania aj napájania, blikajú, mali by ste zapojit’ napájací siet’ový adaptér, aby sa batéria dobila alebo vypnút’ počítač a nainštalovat’ úplne nabitú batériu. Počítač je vybavený lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabit’. Nabitie čiastočnej vybitej batérie nemá vplyv na životnost’ batérie. V prípade používania niektorých softvérových aplikácií a periférnych zariadení sa počítač nemusí uviest’ do režimu dlhodobého spánku, a to dokonca ani vtedy, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Aby ste sa vyhli strate dát pri používaní napájania z batérie, mali by ste vaše dáta často ukladat’ a manuálne aktivovat’ niektorý režim nízkej spotreby ako napr. režim spánku alebo režim dlhodobého spánku. Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladat’. Použitie rozširujúcej batérie ❑ ❑ Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, najprv sa nabije hlavná batéria na cca. 80 % svojej kapacity. Potom sa začne nabíjat’ rozširujúca batéria na cca. 80 % svojej kapacity. Keď sú obidve batérie nabité na cca. 80 %, začne sa nabíjat’ hlavná batéria na 100 %. Potom sa začne nabíjat’ rozširujúca batéria na 100 %. Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, najprv sa využije energia rozširujúcej batérie. Energia hlavnej batérie sa začne využívat’ až po vyčerpaní rozširujúcej batérie.

Začíname > Používanie batérie n 29 N Kontrola kapacity batérie Kapacita batérie sa postupne znižuje počtom nabití alebo dĺžkou používania batérie. Ak chcete predĺžit’ životnost’ batérie, skontrolujte kapacitu batérie a zmeňte nastavenia batéria. Ako skontrolovat’ kapacitu batérie 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na Manažment napájania (Power Management) a Batéria (Battery). ✍ Môžete navyše zapnút’ funkciu starostlivosti o batériu, aby sa životnost’ batéria predĺžila.