Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 32 N Používanie režimov nízkej spotreby Nastavenia správy napájania sa dajú využit’ na šetrenie batérie. Okrem štandardného prevádzkového režimu sú na vašom počítači k dispozícii dva rôzne režimy nízkej spotreby: Režim spánku a režim dlhodobého spánku. ! Ak počítač zamýšľate nepoužívat’ dlhšiu dobu a nechat’ ho odpojený od siet’ového napájania, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku alebo ho vypnite. Ak sa batéria vybije, keď je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladat’. Režim Štandardný režim Režim spánku Režim dlhodobého spánku Popis Je to štandardný stav počítača počas jeho používania. Pokiaľ je počítač v tomto režime, svieti zelené kontrolné svetlo. Režim spánku vypína obrazovku LCD a uvedie zabudované úložné zariadenie (úložné zariadenia) a procesor do režimu nízkej spotreby. V tomto režime kontrolné svetlo napájania pomaly bliká oranžovou farbou. Počítač sa dokáže zobudit’ z režimu spánku rýchlejšie ako z režimu dlhodobého spánku. Napriek tomu treba povedat’, že režim spánku má vyššiu spotrebu ako režim dlhodobého spánku. Kým je počítač v režime dlhodobého spánku, stav systému sa uloží do vstavaného úložného zariadenia (zariední) a vypne sa napájanie. Dokonca, aj keď sa batéria vybije, nestratia sa žiadne dáta. Kým je počítač v tomto režime, je kontrolné svetlo zhasnuté.

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 33 N Používanie režimu spánku Ako aktivovat’ režim spánku Kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Uspat’. Ako sa vrátit’ do štandardného režimu ❑ ❑ Stlačte ktorýkoľvek kláves. Stlačte vypínač napájania na vašom počítači. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené dáta.