Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie vstavanej kamery n 46 N Používanie vstavanej kamery Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou. Pomocou vhodného softvéru na zachytávanie obrazu môžete vykonat’ nasledujúce operácie: ❑ Zachytávat’ obrazy a filmy ❑ Zist’ovat’ a zachytávat’ predmety pohybujúce sa predmety za účelom monitorovania ❑ Upravovat’ zachytené údaje ✍ Po zapnutí počítača sa aktivuje vstavaná kamera. Videohovory je možné uskutočnit’ pomocou vhodného softvéru. ! Spustenie alebo ukončenie softvéru na okamžitú výmenu správ alebo úpravu videa neaktivuje, resp. nevypne vstavanú kameru. Používanie softvéru na zachytávanie obrazu 1 Kliknite na položky Štart, Všetky programy, ArcSoft Webcam Suite a WebCam Companion 4. 2 Kliknite na želanú ikonu v hlavnom okne. Podrobné pokyny o používaní softvéru nájdete v pomocníkovi vášho softvéru. ! Ak sa vám nepodarí nahrat’ dobrý obraz, napríklad zobrazené zosnímané obrázky nie sú hladké, kliknite na aktuálne rozlíšenie nahrávania obrazu v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky a znížte rozlíšenie.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 47 N Používanie optickej jednotky Počítač je vybavený vstavanou optickou jednotkou. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Ako vložit’ disk 1 Počítač zapnite. 2 Stlačením tlačidla na vysunutie podávača (1) jednotku otvorte. Podávač sa vysunie.