Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 54 N Prehrávanie diskov Prehrávanie disku 1 Vložte disk do optickej jednotky. ! Pred prehrávaním disku zapojte siet’ový adaptér ku počítaču a zatvorte všetky prebiehajúce softvérové aplikácie. 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na prehrávanie disku. Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru. Kopírovanie súborov na disky Ako skopírovat’ súbory na disk 1 Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky. ! Pred kopírovaním súborov na disk zapojte siet’ový adaptér ku počítaču a zatvorte všetky prebiehajúce softvérové aplikácie. 2 Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na napaľovanie, ktorým skopírujete súbory na disk. Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 55 N Používanie „Memory Stick“ „Memory Stick“ sú kompaktné, prenosné a všestranné záznamové média z integrovaných obvodov osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych dát s kompatibilnými výrobkami ako digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Pretože je médium vyberateľné, dá sa použit’ na externé uloženie dát. ! Ak vyradíte zásuvku „Memory Stick Duo“ na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ nosiče „Memory Stick“. Ak chcete sprístupnit’ zásuvku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Pred tým, ako použijete „Memory Stick“ Zásuvka „Memory Stick Duo“ na počítači slúži pre nasledujúce veľkosti a druhy médií: ❑ „Memory Stick Duo“ ❑ „Memory Stick PRO Duo“ ❑ „Memory Stick PRO-HG Duo“ ! Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti a nepodporuje nosiče „Memory Stick“ štandardnej veľkosti. Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete na adrese http://www.sony.net/memorycard/.