Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 88 N Prihlásenie sa do Windows Aby ste na prihlásenie do systému mohli namiesto zadávania hesla Windows používat’ funkciu prihlasovania sa pomocou odtlačku prsta, musíte nastavit’ heslo Windows a potom nakonfigurovat’ svoj počítač na autentifikáciu odtlačkom prsta. Informácie o nastavení hesla Windows nájdete v časti Nastavenie hesla (strana 123). Prihlásenie sa do Windows Po zobrazení prihlasovacej obrazovky Windows prejdite registrovaným prstom po snímači odtlačkov prstov. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi TrueSuite.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie TPM n 89 N Používanie TPM Je možné, že Trusted Platform Module (TPM) je zabudovaný vo vašom počítači, aby poskytoval základné bezpečnostné funkcie. V kombinácii s TPM sa dajú šifrovat’ a dešifrovat’ dáta na posilnenie bezpečnosti počítača proti neoprávnenému prístupu. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Čipy TPM, ktoré definuje organizácia Trusted Computing Group (TCG), sa nazývajú aj bezpečnostné čipy.