Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Randapparaten gebruiken

Randapparaten gebruiken > Een poortreplicator aansluiten n102 N De computer aansluiten op de poortreplicator ! Plaats de batterij(en) voordat u de computer op de poortreplicator aansluit. U kunt de computer op de volgende manier aansluiten op de poortreplicator ! Sluit de poortreplicator aan op een voedingsbron met de bijbehorende netadapter als er een bij de poortreplicator geleverd is. Gebruik anders de netadapter die is meegeleverd met uw computer. Schakel de computer uit voordat u deze aansluit op de poortreplicator om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen. Verplaats uw computer niet wanneer deze is aangesloten op de poortreplicator. De poortreplicator kan dan namelijk losraken, waardoor beide apparaten beschadigingen kunnen oplopen. De monitorpoort, de HDMI-uitvoerpoort en de LAN-poort van de computer zijn niet beschikbaar als de computer op de poortreplicator is aangesloten. Gebruik de MONITOR-poort, de HDMI-uitvoerpoort of de LAN-poort op de poortreplicator. 1 Sluit de computer af, sluit het LCD-scherm en koppel alle randapparatuur en de netadaper los. 2 Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (2) en het andere uiteinde in een stopcontact. 3 Sluit de kabel die op de netadapter (2) is aangesloten aan op de DC IN-poort (3) op de poortreplicator.

Randapparaten gebruiken > Een poortreplicator aansluiten n103 N 4 Verwijder het kapje van de aansluiting voor de poortreplicator van de onderzijde van de computer. ! Het verwijderen van het kapje van de aansluiting voor de poortreplicator kan moeilijk zijn, het zit stevig vast op uw computer. Gebruik geen bovenmatige kracht bij het verwijderen om schade aan de computer of het kapje van de aansluiting voor de poortreplicator te voorkomen. Bewaar het verwijderde kapje van de aansluiting voor de poortreplicator voor later gebruik.