Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer aanpassen > VAIO Energiebeheer gebruiken n132 N VAIO Energiebeheer gebruiken Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijstroom, geheel aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik. VAIO Energiebeheer (VAIO Power Management) wordt toegevoegd aan Energiebeheer van Windows. Met deze softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Een energieschema selecteren Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan welke voedingsbron u momenteel gebruikt. Klik op dit pictogram om een venster te openen waarin de energiebeheerstatus wordt weergegeven. Een energiebeheerschema selecteren 1 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. 2 Selecteer het gewenste energiebeheerschema. De energiebeheerschema-instellingen wijzigen 1 Klik op De schema-instellingen wijzigen rechts van het gewenste energiebeheerschema in het venster Energiebeheer. Wijzig indien nodig de instellingen voor de slaapstand en het beeldscherm. 2 Als u de geavanceerde instellingen wilt wijzigen klikt u op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen en gaat u naar stap 3. Klik anders op Wijzigingen opslaan. 3 Klik op het tabblad VAIO Energiebeheer (VAIO Power Management). Wijzig de instellingen voor elk item. 4 Klik op OK.

Uw VAIO-computer aanpassen > De weergavetaal wijzigen n133 N De weergavetaal wijzigen Bij modellen met Windows 7 Ultimate of Windows 7 Enterprise kunt u het gewenste taalpakket downloaden en installeren. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van uw computer. ! Uw computer moet verbinding hebben met internet om een taalpakket te kunnen downloaden. Zie Het internet gebruiken (pagina 67) voor informatie over het verbinden van de computer met internet. Een taalpakket installeren 1 Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op Windows Update. 2 Klik op xx (getal) optionele updates zijn beschikbaar. 3 Selecteer het gewenste taalpakket uit de lijst. 4 Klik op OK om het downloaden en installeren van het gewenste taalpakket te starten. Zo wijzigt u de weergavetaal 1 Klik op Start, Configuratiescherm en Klok, taal en regio. 2 Klik op Land en taal. 3 Klik op het tabblad Toetsenborden en talen. 4 Selecteer een weergavetaal in de vervolgkeuzelijst. 5 Klik op OK.