Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Herstel/Herstelmedia n170 N Hoe verklein ik de grootte van het herstelgebied? Op het ingebouwde opslagapparaat staat het herstelgebied waarin de gegevens voor systeemherstel zijn opgeslagen. Indien uw computer een ingebouwd SSD-station bevat, kunt u het herstelgebied minimaliseren door deze gegevens te verwijderen. 1 Als u de computer herstelt van Herstelmedia (optische schijf) op het model zonder een ingebouwd optisch station, sluit u een extern optisch station aan (niet meegeleverd) op de computer en op de netvoeding. 2 Plaats de schijf in het optische station of sluit het USB-flashstation (niet meegeleverd) aan op de USB-poort terwijl uw computer in de normale modus staat. ! Gebruik de Herstelmedia die u hebt gemaakt toen u uw computer ontving. U kunt geen USB-apparaten gebruiken als u de USB-poorten uitschakelt in het scherm BIOS Setup. Volg de instructies in Ingebouwde apparaten uitschakelen (pagina 134) om de poorten in te schakelen. 3 Schakel de computer uit en schakel deze weer in. ✍ Als u een extern optisch station gebruikt of een USB-flashstation, drukt u herhaaldelijk op de toets F11 totdat het VAIO-logo verdwijnt. 4 Druk op de toets M of m om VAIO Care Rescue te selecteren en druk op Enter. 5 Klik op Extra (Tools) en vervolgens op Wizard voor geavanceerd herstel starten (Start advanced recovery wizard). ✍ Wanneer het bericht Wilt u uw gegevens herstellen? (Do you need to rescue data?) verschijnt, maakt u indien nodig een back-up van uw gegevens. 6 Volg de instructies op het scherm wanneer het venster Hersteltype selecteren (Select recovery type) verschijnt.

Problemen oplossen > Herstel/Herstelmedia n171 N 7 Selecteer Aangepast herstel - Herstelinhoud verwijderen (Custom recovery - Remove recovery contents). 8 Volg de instructies op het scherm. ! De hierboven beschreven procedure heeft betrekking op systeemherstel. Alle toepassingen en gegevens die u voor het verwijderen van de gegevens voor systeemherstel op het opslagapparaat had gezet, gaan allemaal verloren. Nadat u de gegevens voor systeemherstel hebt verwijderd, hebt u voortaan de Herstelmedia nodig om het systeem te kunnen herstellen.