Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Aan de slag > De

Aan de slag > De batterij gebruiken n 24 N 5 Plaats de kap terug. Zorg dat alle lipjes op de kap op hun plek zitten en duw de kap in de richting van de pijl. 6 Plaats de verwijderde schroeven terug en draai ze vast. De batterij verwijderen ! Alle niet opgeslagen gegevens gaan verloren als de batterij verwijderd wordt wanneer de computer aan is en niet is aangesloten op de netadapter. 1 Schakel de computer uit, sluit het LCD-scherm en koppel de netadaper los indien deze is aangesloten. 2 Draai de twee schroeven los (1), schuif de onderkap in de richting van de pijl (2) en verwijder de kap. ! Zorg dat u de verwijderde schroeven niet kwijtraakt.

Aan de slag > De batterij gebruiken n 25 N 3 Trek aan het lipje en houd het vast in de richting van de pijl (3) en trek de batterij in de richting van de pijl (4). 4 Schuif de batterij weg van de computer, in de richting van de pijl.