Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Draadloos WAN gebruiken n 78 N Communicatie starten via draadloos WAN Zo start u communicatie via draadloos WAN ! Zorg dat het simkaartkapje goed gesloten is, ander werkt de functie voor draadloos WAN mogelijk niet. 1 Schakel de schakelaar WIRELESS in. 2 Klik op het pictogram VAIO Smart Network op de taakbalk. 3 Zorg dat de schakelaar naast Wireless WAN op On staat in het venster VAIO Smart Network. 4 Klik op de pijl naast de schakelaar Wireless WAN en op de knop Verbinden (Connect) om, afhankelijk van uw model of land, de software voor verbindingsbeheer, of de vooraf geïnstalleerde software van een telecomprovider te openen. 5 Voer uw pincode in wanneer hierom wordt gevraagd. 6 Klik op Verbinding maken. 7 Voer indien nodig de APN-gegevens van uw telecomprovider in. Zie voor meer informatie over het gebruik van de functie voor draadloos WAN het helpbestand van VAIO Smart Network of de documentatie van uw telecomprovider.

De VAIO-computer gebruiken > De BLUETOOTH-functie gebruiken n 79 N De BLUETOOTH-functie gebruiken U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere BLUETOOTH ® -apparaten, zoals andere computers of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van 10 meter in een open ruimte. BLUETOOTH-beveiliging De draadloze technologie van BLUETOOTH beschikt over een identificatiefunctie waarmee u kunt vaststellen met wie u communiceert. Met de identificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme BLUETOOTH-apparaten toegang kunnen krijgen tot uw computer. De eerste keer dat twee BLUETOOTH-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel (een wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd. Wanneer een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren. ✍ De sleutel kan iedere keer verschillend zijn, maar moet wel aan beide zijden hetzelfde zijn. Voor bepaalde apparaten, zoals een muis, kan geen sleutel worden ingevoerd.