Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De BLUETOOTH-functie gebruiken n 82 N BLUETOOTH-communicatie stoppen Zo stopt u de BLUETOOTH-communicatie 1 Schakel het BLUETOOTH-apparaat uit dat met de computer communiceert. 2 Klik op de schakelaar naast BLUETOOTH om deze optie op Off te zetten in het venster VAIO Smart Network.

De VAIO-computer gebruiken > De BLUETOOTH-functie gebruiken n 83 N Opmerkingen over het gebruik van de BLUETOOTH-functie ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden: ❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden ❑ De afstand tussen de apparaten ❑ Het in de muren gebruikte materiaal ❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons ❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren ❑ De configuratie van de apparaten ❑ Het type softwaretoepassing ❑ Het type besturingssysteem ❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel draadloos LAN als BLUETOOTH-functies op uw computer ❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld Vanwege de beperkingen van de BLUETOOTH-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie in de omgeving. Alle BLUETOOTH-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen. Video en geluid lopen mogelijk niet synchroon als u video's op uw computer afspeelt met het geluid op een aangesloten BLUETOOTH-apparaat. Dit komt vaker voor met BLUETOOTH-technologie en is geen defect. De 2,4 GHz-band, waar BLUETOOTH-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende apparaten gebruikt. Hoewel de BLUETOOTH-apparaten technologie gebruiken om de radio-interferentie van apparaten die dezelfde band gebruiken te minimaliseren, kan dergelijke interferentie toch leiden tot langzamere communicatie op kortere afstand, of mislukte communicatie.