Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De TPM gebruiken n 94 N ❑ ❑ ❑ ❑ Back-upbestand voor sleutels en certificaten Standaardbestandsnaam: SpBackupArchive.xml PSD-back-upbestand Standaardbestandsnaam: -Personal Secure Drive.fsb Back-upbestand eigenaarswachtwoord Standaardbestandsnaam: SpOwner_.tpm Protocolbestand Standaardbestandsnaam: SpProtocol__..txt

De VAIO-computer gebruiken > De TPM gebruiken n 95 N De TPM configureren Als u de geïntegreerde TPM wilt gebruiken, moet u het volgende doen: 1 De TPM inschakelen in het scherm BIOS Setup. 2 Het Infineon TPM Professional Package installeren. 3 De TPM initialiseren en configureren. U schakelt als volgt de TPM in het scherm BIOS Setup in 1 Zet de computer aan en druk herhaaldelijk op de toets F2 totdat het VAIO-logo verdwijnt. Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als het scherm niet wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op en probeert u het opnieuw. 2 Druk op < of , om het tabblad Security te selecteren, druk vervolgens op M of m om Change TPM State te selecteren en druk ten slotte op Enter. 3 Druk op de toets M of m om Enable te selecteren en druk op Enter. 4 Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter. 5 Nadat het systeem opnieuw is opgestart, selecteert u Execute in het bevestigingsvenster en drukt u vervolgens op Enter. ✍ U kunt de TPM ook uitschakelen en de TPM-configuratie wissen in het scherm BIOS Setup. ! Stel voordat u de TPM inschakelt het opstartwachtwoord in ter beveiliging tegen onbevoegde wijziging van de TPM-configuratie. Als de TPM is ingeschakeld, duurt het langer voordat het VAIO-logo verschijnt. Dit wordt veroorzaakt door beveiligingscontroles tijdens het starten van de computer. Houd er rekening mee dat u geen toegang hebt tot via TPM beveiligde gegevens als u de TPM Ownership wist. Zorg dat u een back-up maakt van de door TPM beveiligde gegevens voordat u de TPM-configuratie wist.