Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De TPM gebruiken n 98 N De versleutelde gegevens ontgrendelen met een herstelsleutel die is opgeslagen op een USB-flashgeheugen Om de versleutelde gegevens te ontgrendelen met een herstelsleutel die is opgeslagen op een USB-flashgeheugen, heeft uw systeem toegang nodig tot het USB-flashgeheugen bij het opstarten van de computer. Volg deze stappen om de opstartvolgorde te configureren in het BIOS-configuratiescherm: ! U kunt geen USB-apparaten gebruiken als u de USB-poorten uitschakelt in het scherm BIOS Setup. Volg de instructies in Gegevens beschermen tegen onbevoegd gebruik (pagina 134) om de poorten in te schakelen. 1 Sluit een USB-flashgeheugen aan. 2 Zet de computer aan en druk herhaaldelijk op de toets F2 totdat het VAIO-logo verdwijnt. Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als het scherm niet wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op en probeert u het opnieuw. 3 Druk op < of , om het tabblad Security te selecteren, druk vervolgens op M of m om Change TPM State te selecteren en druk ten slotte op Enter. 4 Druk op de toets M of m om Enable te selecteren en druk op Enter. 5 Druk op de toets < of , om Boot te selecteren en selecteer vervolgens Enabled voor External Device Boot. 6 Druk op de toets M of m om Boot Priority te selecteren en druk vervolgens op Enter. 7 Druk op F5 of F6 om de opstartvolgorde van de apparaten te wijzigen zodat Internal Hard Disk hoger in de lijst staat dan External Device. ! Zet Internal Optical Drive boven aan de lijst om het computersysteem te herstellen met uw Herstelmedia. 8 Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter. 9 Nadat het systeem opnieuw is opgestart, selecteert u Execute in het bevestigingsvenster en drukt u vervolgens op Enter. 10 Volg de instructies in Windows Help en ondersteuning om BitLocker-stationsversleuteling in te schakelen.

De VAIO-computer gebruiken > De TPM gebruiken n 99 N 11 Sla het herstelwachtwoord op het USB-flashgeheugen op in het venster voor het opslaan van het herstelwachtwoord. 12 Volg de instructies op het scherm. De versleuteling begint. ! Door uw BIOS bij te werken met daartoe bestemde software zoals VAIO Update, worden de BIOS-instellingen teruggezet naar de standaardwaarden. Voer dan de bovenstaande stappen opnieuw uit. Het voltooien van het versleutelingsproces duurt enkele uren.