Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Oheislaitteiden

Oheislaitteiden käyttäminen > Porttitoistimen kytkeminen n104 N ! Vedä kieleke (1) päähän saakka. Muussa tapauksessa liitin (2) ei lukitu oikeaan asentoon, eivätkä kontaktit toimi asianmukaisesti tietokoneen ja porttitoistimen välillä. Kun laajennettu akku ei ole kytketty tietokoneeseen, laske liitin (2) alas vetämällä kielekettä (1) vastakkaiseen suuntaan. Jos tietokone kytketään liitännän (2) ollessa nostetussa asennossa, liittimet voivat vioittua. 6 Paina varovasti tietokonetta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. 7 Avaa nestekidenäyttö ja käynnistä tietokone.

Oheislaitteiden käyttäminen > Porttitoistimen kytkeminen n105 N Tietokoneen irrottaminen porttitoistimesta ! Katkaise tietokoneen virta, ennen kuin irrotat koneen porttitoistimesta, jotta et menetä tallentamattomia tietoja. Kun akun varaus on loppumassa, tietokoneen irrottaminen porttitoistimesta voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen katoamisen. Voit irrottaa tietokoneen porttitoistimesta seuraavasti 1 Nosta tietokone pois porttitoistimesta.