Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Oheislaitteiden

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n108 N Ulkoisen näytön kytkeminen Tietokoneessa ei välttämättä ole kaikkia tässä luvussa kuvattuja ominaisuuksia ja vaihtoehtoja. ! Blu-ray-levyn toistaminen liitetyssä ulkoisessa näytössä voi keskeytyä videon tyypin tai bittinopeuden mukaan. Voit ehkä ratkaista tämän ongelman pienentämällä näytön tarkkuutta. Muuta näytön tarkkuutta toimimalla kohdan Miksi tietokoneen näytössä ei näy videokuvaa? (sivu 192) ohjeiden mukaan. ✍ Jos ulkoisen näytön irrottaminen valinnaisesta porttitoistimesta ei muuta automaattisesti tietokoneen nestekidenäytön tarkkuutta, muuta käytössä olevia näyttöasetuksia. Jos haluat muuttaa asetuksia, katso Näyttötilojen valitseminen (sivu 115).

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n109 N Tietokonenäytön tai projektorin kytkeminen Voit liittää ulkoisen näytön, kuten tietokoneen näytön tai projektorin, joko suoraan tietokoneeseen tai porttitoistimen kautta. Tietokonenäytön tai projektorin kytkeminen ! Tietokoneen näyttövastake ei ole käytettävissä, kun tietokone on kytkettynä porttitoistimeen. 1 Kytke ulkoisen näytön tai projektorin virtajohto (1) pistorasiaan. 2 Kytke ulkoinen näyttö tai projektori tietokoneen tai porttitoistimen porttiin (2) näyttökaapelilla (3).