Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen päivittäminen > n136 N VAIO-tietokoneen päivittäminen VAIO-tietokoneessa ja sen muistimoduuleissa on käytetty tarkkuuskomponentteja ja liitosmenetelmiä. Jotta takuu ei raukea ennenaikaisesti, noudata seuraavia ohjeita: ❑ Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten. ❑ Älä asenna moduulia itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä. ❑ Älä kosketa liittimiä tai avaa muistimoduulin lokeron kantta. Jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen. Jos etsit lähintä toimipistettä tai edustajaa, katso kohtaa Miten VAIO-tietokoneesta saadaan lisätietoja (sivu 5). Moduulin tyyppi ja tietokoneeseen asennetun muistin määrä riippuu hankkimastasi mallista. Tietokoneesi kokoonpano kuvataan teknisissä tiedoissa.

VAIO-tietokoneen päivittäminen > Muistin lisääminen ja poistaminen n137 N Muistin lisääminen ja poistaminen Jos haluat laajentaa tietokoneen toiminnallisuutta, voit lisätä muistin määrää vaihtamalla asennetun muistimoduulin. Ennen kuin päivität tietokoneesi muistin, lue seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja ohjeet. Muistimoduulien lisäämiseen liittyviä huomautuksia ❑ ❑ ❑ ❑ Aseta tietokone tasaiselle pinnalle ennen muistimoduulien lisäämistä tai poistamista. Ole varovainen tehdessäsi muutoksia muistiin. Muistimoduulin väärä asennus voi vahingoittaa järjestelmää. Tällainen vaurio voi mitätöidä valmistajan takuun. Käytä vain sellaisia muistimoduuleja, jotka ovat yhteensopivia tietokoneen kanssa. Jos tietokone ei havaitse muistimoduulia tai jos Windows-käyttöjärjestelmän toiminta muuttuu epävakaaksi, ota yhteys myyntiedustajaan tai muistimoduulin valmistajaan. Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Varmista seuraavat seikat, ennen kuin kosketat muistimoduulia: ❑ ❑ ❑ ❑ Nämä toimintosarjat edellyttävät, että tunnet tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytännöt sekä sähkölaitteiden käyttämistä ja muuttamista koskevien säännösten vaatimukset. Katkaise virta tietokoneesta, irrota se virtalähteistä (akku ja verkkolaite) sekä katkaise muut mahdolliset tietoliikenneja verkkoyhteydet, ennen kuin irrotat minkään tietokoneen luukun tai paneelin. Muuten saattaa aiheutua henkilövahinkoja tai laitteistovaurioita. Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli ainoastaan ESD-suojatussa työtilassa. Jos tällaista tilaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele materiaaleja, jotka tuottavat tai keräävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi koskettamalla kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana. Älä avaa muistimoduulin pakkausta, ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia sähköstaattiselta purkaukselta.