Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Vianmääritys >

Vianmääritys > Tietokoneen toiminta n162 N Mitä pitää tehdä, jos tietokone tai ohjelmisto lakkaa vastaamasta? ❑ ❑ ❑ ❑ Jos tietokone lakkaa vastaamasta ohjelmistosovelluksen ollessa käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4- näppäimiä. Jos Alt+F4-näppäinten painaminen ei toimi, sammuta tietokone napsauttamalla Käynnistä ja Sammuta-painiketta. Jos tietokone ei sammu, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauta Sammuta-painiketta. Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Sammuta. Jos tämä ei toimi, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu. ❑ ❑ ❑ ! Jos tietokone sammutetaan painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä. Irrota verkkolaite ja akku. Odota 3–5 minuuttia. Asenna akku paikalleen ja kytke verkkolaite. Käynnistä tietokone virtapainikkeesta. Yritä asentaa ohjelmisto uudelleen. Ota yhteys ohjelmiston julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.

Vianmääritys > Tietokoneen toiminta n163 N Miksi tietokone ei siirry lepotilaan tai horrostilaan? Tietokoneesta voi tulla epävakaa, jos käyttötilaa vaihdetaan, ennen kuin tietokone on siirtynyt kokonaan lepo- tai horrostilaan. Palauta tietokone normaalitilaan seuraavasti 1 Sulje kaikki avoimet ohjelmat. 2 Valitse Käynnistä, Sammuta-painikkeen vieressä oleva nuoli ja Käynnistä uudelleen. 3 Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauta nuolta, joka on Sammuta-painikkeen vieressä, ja valitse Käynnistä uudelleen. Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Käynnistä uudelleen. 4 Jos tämä ei toimi, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu. ! Jos tietokone sammutetaan painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä. Mitä pitää tehdä, jos latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti eikä tietokone käynnisty? ❑ ❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku tietokoneeseen uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta Akun asentaminen/poistaminen (sivu 22). Jos ongelma ei ratkea, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/ tukipisteeseen. Jos etsit lähintä toimipistettä tai edustajaa, katso kohtaa Miten VAIO-tietokoneesta saadaan lisätietoja (sivu 5).