Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Vianmääritys > Verkko

Vianmääritys > Verkko (LAN/WLAN) n176 N Verkko (LAN/WLAN) Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO Smart Network -kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa? ❑ Näytä tehtäväpalkin VAIO Smart Network -kuvake . ❑ Jos VAIO Smart Network -kuvake puuttuu tehtäväpalkista, voit näyttää sen seuraavasti: 1 Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten VAIO Control Center. 2 Valitse Verkkoyhteydet ja VAIO Smart Network. 3 Valitse Lisäasetukset. Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Yhteyden saatavuuteen vaikuttavat etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä. Tarkista, että WIRELESS-kytkin on ON-asennossa ja että WIRELESS-merkkivalo palaa. Varmista, että liityntäpisteen virta on kytkettynä. Jos haluat yhdistää tietokoneen WLAN-liityntäpisteeseen käyttämällä 5 GHz:n taajuutta, muista valita 5 GHz:n taajuus tai sekä 2,4 että 5 GHz:n taajuudet VAIO Smart Network -asetusikkunan Wireless LAN Settings -kohdasta. WLANtiedonsiirto (IEEE 802.11a -standardi), joka käyttää vain 5 GHz:n taajuutta ja on saatavana vain tietyissä malleissa, on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti: 1 Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli. 2 Valitse Näytä verkon tila ja tehtävät kohdassa Verkko ja Internet. 3 Valitse Yhdistä verkkoon ja varmista, että liityntäpiste on valittu. Tarkista, että salausavain on oikein.

Vianmääritys > Verkko (LAN/WLAN) n177 N ❑ ❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Voit muuttaa asetuksia seuraavasti: 1 Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin virran tilakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset. 2 Valitse Muuta suunnitelman asetuksia. 3 Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia. 4 Valitse Lisäasetukset-välilehti. 5 Kaksoisnapsauta kohtaa Langattoman sovittimen asetukset ja Virransäästötila. 6 Valitse avattavasta luettelosta Paras mahdollinen suorituskyky sekä kohtaan Akkuvirta että kohtaan Verkkovirta. Jos olet kytkenyt WLAN-toiminnon pois käytöstä BIOS-asetusnäytöstä, et voi muodostaa yhteyttä langattomiin yhteyspisteisiin. Voit ottaa toiminnon käyttöön noudattamalla kohdan Sisäisten laitteiden kytkeminen pois käytöstä (sivu 133) ohjeita. Mitä on tehtävä, jos en pysty käyttämään Internetiä? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tarkista liityntäpisteen asetukset. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Varmista, että tietokone ja liityntäpiste on liitetty toisiinsa. Siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä. Varmista, että tietokoneen Internet-asetukset on määritetty oikein. Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Muuta asetuksia toimimalla kohdan Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLANliityntäpisteeseen? (sivu 176) ohjeiden mukaan. Jos olet kytkenyt WLAN-toiminnon tai LAN-portin pois käytöstä BIOS-asetusnäytöstä, et voi käyttää Internetiä langattoman tai LAN-verkon kautta. Voit ottaa toiminnon tai portin käyttöön noudattamalla kohdan Sisäisten laitteiden kytkeminen pois käytöstä (sivu 133) ohjeita.