Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Aloittaminen > Akun

Aloittaminen > Akun käyttäminen n 22 N Akun käyttäminen Akku on jo asennettu toimitettuun tietokoneeseen, mutta se ei ole täysin ladattu. ! Älä käytä tietokonetta, jos siihen ei ole asennettu akkua, sillä seurauksena voi olla tietokoneen toimintahäiriö. Akun asentaminen/poistaminen ✍ Jotta tietokoneeseen toimitushetkellä asennettu akku erotettaisiin tässä käsikirjassa laajennetusta akusta (joka tulee vain tiettyjen mallien kanssa), sitä kutsutaan ensisijaiseksi akuksi. Lisätietoja laajennetun akun asentamisesta ja lataamisesta on laajennetun akun mukana tulleessa käsikirjassa. Akun asentaminen 1 Sammuta tietokone, sulje nestekidenäytön kansi ja irrota virtalaite, jos se on kytketty. 2 Ruuvaa kaksi ruuvia (1) irti, vedä pohjan suojusta nuolen (2) suuntaan ja irrota suojus. ! Varo, ettet hävitä irrotettuja ruuveja. Älä kosketa johtoja ja kohoumia pohjan suojuksen sisäpinnalla.

Aloittaminen > Akun käyttäminen n 23 N 3 Työnnä akku akkutilaan nuolen suunnassa. 4 Paina akkua lokeroon, kunnes kohouma (3) napsahtaa paikalleen.