Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

n 2 N Sisällys Ennen

n 2 N Sisällys Ennen käyttöä..................................................................... 4 Miten VAIO-tietokoneesta saadaan lisätietoja .............. 5 Ergonomiaa koskevia ohjeita ........................................ 8 Aloittaminen ...................................................................... 10 Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti ........................ 11 Tietoja merkkivaloista.................................................. 19 Liittäminen virtalähteeseen ......................................... 20 Akun käyttäminen........................................................ 22 Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti ................... 31 Virransäästötilojen käyttäminen .................................. 32 Tietokoneen pitäminen parhaassa mahdollisessa kunnossa..................................................................... 35 VAIO-tietokoneen käyttäminen ......................................... 38 Näppäimistön käyttäminen.......................................... 39 Kosketuslevyn käyttäminen......................................... 42 Erikoispainikkeiden käyttäminen ................................. 43 Pikaverkkotoiminnon käyttö ........................................ 44 Sisäisen kameran käyttäminen ................................... 46 Optisen levyaseman käyttäminen ............................... 47 ”Memory Stick” -muistikortin käyttäminen ................... 55 Muiden moduulien/muistikorttien käyttäminen ............ 62 Internetin käyttäminen................................................. 66 Verkon (LAN) käyttäminen .......................................... 67 Langattoman LAN-verkon käyttäminen .......................69 Langattoman WAN-verkon käyttäminen......................74 BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen..........................78 Sormenjälkitunnistuksen käyttäminen .........................84 TPM-toimintojen käyttäminen ......................................89 Oheislaitteiden käyttäminen ..............................................99 Porttitoistimen kytkeminen.........................................100 Ulkoisten kaiuttimien tai kuulokkeiden kytkeminen....107 Ulkoisen näytön kytkeminen......................................108 Näyttötilojen valitseminen..........................................115 Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen .................116 USB-laitteen kytkeminen ...........................................118 VAIO-tietokoneen mukauttaminen ..................................120 Toimintatilojen valitseminen ......................................121 Salasanan asettaminen .............................................123 Intel(R) VT -tekniikan käyttö ......................................129 VAIO Control Center -ohjelmiston käyttäminen.........130 VAIO Power Management -sovelluksen käyttäminen ...............................................................131 Näyttökielen muuttaminen .........................................132 Tiedon suojaaminen luvattomalta käytöltä ................133 Kiintolevyn suojaaminen............................................135

n 3 N VAIO-tietokoneen päivittäminen ..................................... 136 Muistin lisääminen ja poistaminen ............................ 137 Varotoimia....................................................................... 143 Turvallisuustietoja ..................................................... 144 Hoito- ja huoltotiedot ................................................. 146 Tietokoneen käsitteleminen ...................................... 147 Nestekidenäytön käsitteleminen ............................... 149 Virtalähteen käyttäminen........................................... 150 Sisäisen kameran käsitteleminen.............................. 151 Levyjen käsitteleminen.............................................. 152 Akun käyttäminen...................................................... 153 ”Memory Stick” -kortin käsittely ................................. 154 Sisäisen muistilaitteen käsitteleminen....................... 155 Sormenjälkitunnistuksen käyttäminen....................... 156 TPM-toimintojen käyttäminen.................................... 157 Vianmääritys ................................................................... 158 Tietokoneen toiminta................................................. 160 Järjestelmän päivittäminen/turvallisuus..................... 166 Palauttaminen/palautuslevy ...................................... 167 Osio........................................................................... 171 Akku .......................................................................... 172 Sisäinen kamera ....................................................... 174 Verkko (LAN/WLAN) ................................................. 176 Langaton WAN-verkko .............................................. 180 BLUETOOTH-tekniikka .............................................181 Optiset levyt...............................................................184 Näyttö ........................................................................189 Tulostaminen .............................................................194 Mikrofoni ....................................................................195 Kaiuttimet...................................................................196 Kosketuslevy .............................................................198 Näppäimistö...............................................................199 Levykkeet ..................................................................200 Audio/Video ...............................................................201 ”Memory Stick” ..........................................................203 Oheislaitteet...............................................................204 Tavaramerkit ...................................................................205 Tiedoksi...........................................................................208

 • Page 1: N Käyttöopas Henkilökohtainen ti
 • Page 5 and 6: Ennen käyttöä > Miten VAIO-tieto
 • Page 7 and 8: Ennen käyttöä > Miten VAIO-tieto
 • Page 9 and 10: Ennen käyttöä > Ergonomiaa koske
 • Page 11 and 12: Aloittaminen > Hallintapainikkeiden
 • Page 13 and 14: Aloittaminen > Hallintapainikkeiden
 • Page 15 and 16: Aloittaminen > Hallintapainikkeiden
 • Page 17 and 18: Aloittaminen > Hallintapainikkeiden
 • Page 19 and 20: Aloittaminen > Tietoja merkkivalois
 • Page 21 and 22: Aloittaminen > Liittäminen virtal
 • Page 23 and 24: Aloittaminen > Akun käyttäminen n
 • Page 25 and 26: Aloittaminen > Akun käyttäminen n
 • Page 27 and 28: Aloittaminen > Akun käyttäminen n
 • Page 29 and 30: Aloittaminen > Akun käyttäminen n
 • Page 31 and 32: Aloittaminen > Tietokoneen sammutta
 • Page 33 and 34: Aloittaminen > Virransäästötiloj
 • Page 35 and 36: Aloittaminen > Tietokoneen pitämin
 • Page 37 and 38: Aloittaminen > Tietokoneen pitämin
 • Page 39 and 40: VAIO-tietokoneen käyttäminen > N
 • Page 41 and 42: VAIO-tietokoneen käyttäminen > N
 • Page 43 and 44: VAIO-tietokoneen käyttäminen > Er
 • Page 45 and 46: VAIO-tietokoneen käyttäminen > Pi
 • Page 47 and 48: VAIO-tietokoneen käyttäminen > Op
 • Page 49 and 50: VAIO-tietokoneen käyttäminen > Op
 • Page 51 and 52: VAIO-tietokoneen käyttäminen > Op
 • Page 53 and 54:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > Op

 • Page 55 and 56:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen >

 • Page 57 and 58:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen >

 • Page 59 and 60:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen >

 • Page 61 and 62:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen >

 • Page 63 and 64:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > Mu

 • Page 65 and 66:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > Mu

 • Page 67 and 68:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > Ve

 • Page 69 and 70:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > La

 • Page 71 and 72:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > La

 • Page 73 and 74:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > La

 • Page 75 and 76:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > La

 • Page 77 and 78:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > La

 • Page 79 and 80:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > BL

 • Page 81 and 82:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > BL

 • Page 83 and 84:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > BL

 • Page 85 and 86:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > So

 • Page 87 and 88:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > So

 • Page 89 and 90:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > TP

 • Page 91 and 92:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > TP

 • Page 93 and 94:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > TP

 • Page 95 and 96:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > TP

 • Page 97 and 98:

  VAIO-tietokoneen käyttäminen > TP

 • Page 99 and 100:

  Oheislaitteiden käyttäminen > n 9

 • Page 101 and 102:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Por

 • Page 103 and 104:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Por

 • Page 105 and 106:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Por

 • Page 107 and 108:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Ulk

 • Page 109 and 110:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Ulk

 • Page 111 and 112:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Ulk

 • Page 113 and 114:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Ulk

 • Page 115 and 116:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Nä

 • Page 117 and 118:

  Oheislaitteiden käyttäminen > Mul

 • Page 119 and 120:

  Oheislaitteiden käyttäminen > USB

 • Page 121 and 122:

  VAIO-tietokoneen mukauttaminen > To

 • Page 123 and 124:

  VAIO-tietokoneen mukauttaminen > Sa

 • Page 125 and 126:

  VAIO-tietokoneen mukauttaminen > Sa

 • Page 127 and 128:

  VAIO-tietokoneen mukauttaminen > Sa

 • Page 129 and 130:

  VAIO-tietokoneen mukauttaminen > In

 • Page 131 and 132:

  VAIO-tietokoneen mukauttaminen > VA

 • Page 133 and 134:

  VAIO-tietokoneen mukauttaminen > Ti

 • Page 135 and 136:

  VAIO-tietokoneen mukauttaminen > Ki

 • Page 137 and 138:

  VAIO-tietokoneen päivittäminen >

 • Page 139 and 140:

  VAIO-tietokoneen päivittäminen >

 • Page 141 and 142:

  VAIO-tietokoneen päivittäminen >

 • Page 143 and 144:

  Varotoimia > n143 N Varotoimia Täs

 • Page 145 and 146:

  Varotoimia > Turvallisuustietoja n1

 • Page 147 and 148:

  Varotoimia > Tietokoneen käsittele

 • Page 149 and 150:

  Varotoimia > Nestekidenäytön käs

 • Page 151 and 152:

  Varotoimia > Sisäisen kameran käs

 • Page 153 and 154:

  Varotoimia > Akun käyttäminen n15

 • Page 155 and 156:

  Varotoimia > Sisäisen muistilaitte

 • Page 157 and 158:

  Varotoimia > TPM-toimintojen käytt

 • Page 159 and 160:

  Vianmääritys > n159 N ❑ Kaiutti

 • Page 161 and 162:

  Vianmääritys > Tietokoneen toimin

 • Page 163 and 164:

  Vianmääritys > Tietokoneen toimin

 • Page 165 and 166:

  Vianmääritys > Tietokoneen toimin

 • Page 167 and 168:

  Vianmääritys > Palauttaminen/pala

 • Page 169 and 170:

  Vianmääritys > Palauttaminen/pala

 • Page 171 and 172:

  Vianmääritys > Osio n171 N Osio M

 • Page 173 and 174:

  Vianmääritys > Akku n173 N Voiko

 • Page 175 and 176:

  Vianmääritys > Sisäinen kamera n

 • Page 177 and 178:

  Vianmääritys > Verkko (LAN/WLAN)

 • Page 179 and 180:

  Vianmääritys > Verkko (LAN/WLAN)

 • Page 181 and 182:

  Vianmääritys > BLUETOOTH-tekniikk

 • Page 183 and 184:

  Vianmääritys > BLUETOOTH-tekniikk

 • Page 185 and 186:

  Vianmääritys > Optiset levyt n185

 • Page 187 and 188:

  Vianmääritys > Optiset levyt n187

 • Page 189 and 190:

  Vianmääritys > Näyttö n189 N N

 • Page 191 and 192:

  Vianmääritys > Näyttö n191 N Mi

 • Page 193 and 194:

  Vianmääritys > Näyttö n193 N Ku

 • Page 195 and 196:

  Vianmääritys > Mikrofoni n195 N M

 • Page 197 and 198:

  Vianmääritys > Kaiuttimet n197 N

 • Page 199 and 200:

  Vianmääritys > Näppäimistö n19

 • Page 201 and 202:

  Vianmääritys > Audio/Video n201 N

 • Page 203 and 204:

  Vianmääritys > ”Memory Stick”

 • Page 205 and 206:

  Tavaramerkit > n205 N Tavaramerkit

 • Page 207 and 208:

  Tavaramerkit > n207 N Kaikki muut j

 • Page 209:

  n © 2011 Sony Corporation