Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Langattoman WAN-verkon käyttäminen n 76 N 4 Vedä SIM-kortin pidikettä nuolen (2) suuntaan ja nosta pidike ylös. 5 Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen piirilevypuoli ylöspäin. 6 Sulje SIM-kortin pidike ja työnnä pidikettä nuolen (3) suuntaan. ! Älä kosketa SIM-kortin piirilevyä. Tartu tietokoneeseen tukevasti ennen kortin asettamista tai poistamista. Älä vahingoita SIM-korttia millään tavalla taivuttamalla sitä tai kohdistamalla siihen painetta. 7 Sulje SIM-kortin suojus.

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Langattoman WAN-verkon käyttäminen n 77 N WWAN-tiedonsiirron käynnistäminen Voit käynnistää WWAN-tiedonsiirron seuraavasti ! Varmista, että SIM-kortti on asennettu asianmukaisesti, tai WWAN-toiminto ei välttämättä toimi. 1 Käännä WIRELESS-kytkin on-asentoon. 2 Napsauta tehtäväpalkin VAIO Smart Network -kuvaketta . 3 Varmista, että VAIO Smart Network -ikkunan kohdan Wireless WAN vieressä oleva kytkin on asennossa On. 4 Napsauta Wireless WAN -kytkimen vieressä olevaa alanuolta ja Connect-painiketta, jolloin käynnistyy mallista ja maasta riippuen yhteyksienhallintaohjelma tai ISP:n esiasentama ohjelma. 5 Anna PIN-koodi, kun sitä pyydetään. 6 Valitse Yhdistä. 7 Anna tarvittaessa teleoperaattorin APN-tiedot. Lisätietoja WWAN-toiminnon käyttämisestä on VAIO Smart Network -ohjelmiston ohjetiedostossa tai teleoperaattorisi ohjeissa.