Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Tchèque

CZ Obsah Mezinárodní

CZ Obsah Mezinárodní program ENERGY STAR pro kancelářské vybavení ..............................................................................5 Průvodce předpisy a bezpečnostní informace....................6 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN .................13 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WWAN................15 Průvodce předpisy pro technologii BLUETOOTH.............16 Záruka................................................................................17 Odborná pomoc společnosti Sony....................................23 SK Obsah Informácie o medzinárodnom programe ENERGY STAR pre kancelársku techniku ..................................................27 Sprievodca bezpečnosťou a predpismi ............................28 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN .....................35 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN ....................37 Regulačná príručka k pripojeniu BLUETOOTH .................38 Záruka................................................................................39 Služby technickej podpory spoločnosti Sony ...................45 3