Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Tchèque

Poznačte si

Poznačte si nasledujúce informácie o svojom počítači VAIO. Tieto informácie budete potrebovať v prípade, že sa bude požadovať oprava počítača. Názov modelu a sériové číslo: Predajca a pečiatka: Dátum kúpy: Meno a adresa zákazníka: 48