Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Suédois

Information om säkerhet

Information om säkerhet och bestämmelser Information om VAIO-datorn Säkerhetsinformation ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Varning! Apparaten måste vara jordad. (Förutom produkter med 2-stiftskontakt.) Datorn kopplas inte från huvudströmmen när du stänger av datorn med strömbrytaren. Dra ur nätadaptern eller strömkabeln från väggurtaget för att koppla från helt och hållet. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Du bör under inga omständigheter öppna eller plocka isär huvudenheten eller något av tillbehören, eftersom det kan leda till skador som inte täcks av garantin. Öppna inte höljet om du vill undvika en elektrisk stöt. Låt endast kvalificerad personal utföra service. Utsätt inte datorn eller datorns tillbehör för regn eller fukt om du vill undvika brand- eller chockskada. Kortslut inte metallterminalerna på batteriet och fukta dem inte med någon vätska, till exempel vatten, kaffe eller juice. Platser som är direkt exponerade för solljus eller värmeelement bör undvikas. Intern överhettning kan orsaka brand eller skada på enheten. Blockera inte luftventilerna när datorn används. Blockering av ventilerna leder till att luftcirkulationen minskar, vilket kan orsaka intern överhettning och resultera i att datorn skadas, tekniska fel eller brandrisk. Observera följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation och se till att datorn fungerar som den ska. ❑ Använd inte datorn på tygunderlag, till exempel mattor, kuddar eller filtar, nära gardiner eller på dammiga ytor som kan blockera ventilerna. Använd alltid datorn på en plan yta. ❑ Använd inte datorn och/eller nätadaptern när de är täckta eller svepta i tyg. Se till att nätadaptern används i en säker miljö. ❑ Stäng av datorn och se till att strömindikatorn slocknar innan du placerar datorn i en väska. Vänta tills datorn har svalnat innan du lyfter upp den. Ytan runt utventilen kan vara mycket varm. Du rekommenderas att inte sitta med datorn direkt i knäet. Temperaturen på undersidan av enheten kan stiga under normal användning och över tid orsaka obehag eller brännskada. Placera inte nätadaptern mot huden. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar obehag. Apparaten är också utformad för IT-system med fas-till-fasspänning på 230 V, för kunder i Norge. Ljud- och bildstörningar kan inträffa om den här utrustningen placeras i närheten av annan utrustning som sänder ut elektromagnetisk strålning. 6

Information om säkerhet och bestämmelser Visning av 3D-bilder Vissa personer kan uppleva obehag (till exempel överansträngning av ögonen, trötthet eller illamående) när de ser på 3D-videobilder eller använder stereoskopisk 3D-relaterad programvara. Sony rekommenderar att alla tittare regelbundet tar en paus när de tittar på 3D-videobilder eller använder stereoskopisk 3D-relaterad programvara. Längden på pauserna och antalet pauser som krävs varierar från person till person. Du känner vad som passar dig bäst. Om du upplever obehag ska du sluta titta på 3D-videobilderna eller stereoskopisk 3D-relaterad programvara tills obehaget upphör. Rådfråga din läkare vid behov. Du bör också läsa bruksanvisningen för andra enheter eller programvaror du använder med datorn. Synen på unga barn (speciellt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Rådfråga din läkare (till exempel en barn- eller ögonläkare) innan du tillåter unga barn att titta på 3D-videobilder eller använda stereoskopisk 3D-relaterad programvara. Vuxna bör övervaka unga barn och se till att de följer rekommendationerna ovan. SE Endast för bärbara VAIO-datorer Ta reda på och respektera reglerna för användning av trådlösa funktioner hos flygbolag. Slå av omkopplaren WIRELESS på datorn innan du går ombord ifall flygbolaget inte tillåter användning av trådlösa funktioner. Radiovågor kan orsaka fel i flygplanets utrustning vilket kan leda till en allvarlig olycka. 7