Views
6 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

La modelele

La modelele DCR-SR32E/SR42E/SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E : La modelele DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E : 1 Comutator NIGHTSHOT PLUS (pag. 27) 2 Mufã A/V OUT (pag. 35, 45) 3 Mufã pentru telecomandã (cu excepþia modelelor DCR-SR32E/SR42E) Conectaþi alte accesorii opþionale. 4 Comutator pentru capacul obiectivului (pag. 19) 5 Bliþ (pag. 26) 6 Senzor pentru telecomandã (cu excepþia modelelor DCR-SR32E/ SR42E)/ Port de radiaþii infraroºii Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care îi este destinat pentru a acþiona camera (pag. 122). 7 Interfaþã activã pentru accesorii (cu excepþia modelelor DCR- SR32E/SR42E) Interfaþa activã pentru accesorii furnizeazã energia necesarã pentru accesoriile opþionale cum ar fi iluminarea video, un bliþ sau un microfon. Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin acþionarea comutatorului POWER al camerei video. Consultaþi instrucþiunile de operare furnizate care însoþesc accesoriul furnizat. Interfaþa activã pentru accesorii are un dispozitiv de fixare care permite prinderea în siguranþã a accesoriului. Pentru a conecta accesoriul, apãsaþi în jos ºi împingeþi accesoriul pânã la capãt, dupã care strângeþi ºurubul. Pentru a demonta accesoriul, desfaceþi ºurubul, apoi apãsaþi în jos ºi trageþi accesoriul spre exterior pentru a-l detaºa. • Când înregistraþi filme folosind un bliþ extern (opþional) conectat la suportul pentru accesorii, opriþi alimentarea bliþului extern pentru a evita înregistrarea zgomotului produs la încãrcare. • Nu puteþi utiliza simultan un bliþ extern (opþional) ºi pe cel încorporat. • Când este conectat un bliþ extern (opþional), acesta are prioritate în faþa bliþului încorporat (pag. 25). 8 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag. 3) 9 Microfon intern (pag. 25) Un microfon (opþional) compatibil cu Interfaþa activã pentru accesorii va avea prioritate dacã este conectat. 120

Staþie Handycam : 1 Sistem de prindere a trepiedului Prindeþi camera de trepied (opþional) cu ajutorul ºurubului acestuia. (Aveþi grijã ca lungimea ºurubului trepiedului sã fie mai micã de 5,5 mm.). 2 Pârghie de eliberare a acumulatorului (BATT) (pag. 14) 1 Buton DISC BURN (pag. 78) 2 Conector de interfaþã 3 Mufã (USB) (pag. 46, 78). (La modelele DCR-SR32E/ SR52E/SR72E/ SR190E/SR290E : numai ieºire) 4 Mufã DC IN (pag. 13) 5 Mufã A/V OUT (pag. 35, 45) 121