Views
6 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Codul de date în timpul

Codul de date în timpul redãrii Datele referitoare la orã ºi datã vor fi înregistrate automat pe hard disk ºi pe “Memory Stick Duo”. Acestea nu sunt afiºate pe ecran în timpul înregistrãrii, dar le puteþi vizualiza la redare selectând [DATA CODE] (pag. 60). 126

Glosar x Dolby Digital Un sistem de compresie audio dezvoltat de Dolby Laboratories Inc. x Dolby Digital 5,1 Creator Tehnologie de compresie a sunetului dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care comprimã eficient semnalul audio pãstrând o înaltã calitate a sunetului. Acesta permite înregistrarea sunetului cu efect de învãluire pe 5,1 canale folosind în acelaºi timp mai eficient spaþiul de pe disc. Discurile DVD create cu ajutorul Dolby Digital 5,1 Creator pot fi redate de un echipament compatibil DVD. Puteþi beneficia de un sunet mai apropiat de realitate redând filmul cu un echipament care este compatibil cu sonorul pe 5,1 canale cu efect de învãluire. x Fragmentare Stare a hard diskului în care fiºierele sunt împãrþite în bucãþi împrãºtiate pe hard disk. Este posibil ca într-o asemenea stare sã nu puteþi stoca corect imaginile. Puteþi rezolva aceastã problemã efectuând operaþia [ FORMAT] (pag. 49). x JPEG JPEG este acronimul pentru Joint Photographic Experts Group, ºi reprezintã o compresie standard a datelor fotografiilor (reducerea capacitãþii ocupate de date). Aceastã camerã video înregistreazã fotografii în format JPEG. x MPEG MPEG este acronimul pentru Moving Picture Experts Group, grup de standarde pentru codificarea (compresia de imagine) video (filme) ºi audio. Existã formatele MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video înregistreazã filme la calitate SD (definiþie standard) în format MPEG2. x Reprezentare de mici dimensiuni a imaginilor (Thumbnail) Imagini de dimensiuni reduse care vã permit vizualizarea simultanã a mai multor imagini. Acest sistem de vizualizare a imaginilor este folosit la camera video de interfaþa “VISUAL INDEX”. x Sunet cu efect de învãluire pe 5,1ch Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe, 3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi central) ºi 2 plasate în spate (în stânga, în dreapta), la care se adaugã un subwoofer specializat pe frecvenþe joase, considerat ca 0,1 canal pentru frecvenþe de 120 Hz sau mai joase. x VBR VBR este acronimul pentru Variable Bit Rate (Vitezã de transfer variabilã) ºi reprezintã un format care permite stabilirea automatã a vitezei de transfer a datelor (volumul de date înregistrate într-un interval de timp) în concordanþã cu scena înregistratã. Pentru piese video în care elementele se deplaseazã rapid, este utilizat mult spaþiu de pe hard disk pentru a se obþine o imagine clarã, ceea ce conduce la diminuarea duratei disponibile de înregistrare. x VISUAL INDEX Aceastã funcþie afiºeazã imagini de film ºi fotografii pe care le-aþi înregistrat, pentru a vã permite sã selectaþi ce doriþi sã vedeþi. 127