Views
9 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea filmelor

Înregistrarea filmelor Filmele pot fi înregistrate pe hard diskul camerei. Pentru a afla durata de înregistrare disponibilã consultaþi pag. 54. 1 Rotiþi comutatorul POWER A pânã ce indicatorul luminos (Film) se aprinde. 2 Apãsaþi START / STOP B (sau C). [STBY] b [REC] Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou butonul START / STOP. Înregistrarea fotografiilor În varianta implicitã, fotografiile sunt înregistrate pe hard diskul camerei. Ele pot fi înregistrate ºi pe “Memory Stick Duo, dacã schimbaþi opþiunea pentru suportul de înregistrare. Pentru a afla numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate, consultaþi pag. 57. 1 Rotiþi comutatorul POWER A pânã ce indicatorul luminos (Foto) se aprinde. 2 Apãsaþi uºor butonul PHOTO F pentru a regla focalizarea A (se aude un semnal sonor), apoi apãsaþi complet butonul B (se aude sunetul emis de obturator). Clipeºte b Lumineazã Când dispare simbolul fost înregistratã. , imaginea a Pentru a trece în modul de înregistrare a unui film folosind butonul (HOME) D (sau E). Atingeþi (CAMERA) din meniul HOME T [MOVIE] (film) sau [PHOTO] (foto). Pentru a înregistra fotografii de înaltã rezoluþie în cursul filmãrii (Dual Rec - înregistrare dualã) (La modelele DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E) Consultaþi pagina 26 pentru detalii. Pentru a schimba suportul de înregistrare pentru fotografii Consultaþi pagina 27 pentru detalii. 24

Zooming (mãrire) Imaginea poate fi mãritã pânã la valorile indicate în tabelul de mai jos : (zoom optic) DCR-SR32E/SR42E 40× DCR-SR52E/SR62E/ 25× SR72E/SR82E DCR-SR190E/SR200E 10× SR290E/SR300E Puteþi regla mãrirea imaginilor fie cu cursorul de zoom, fie cu butoanele de zoom de pe marginea panoului LCD. • Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu ajutorul butoanelor de zoom de pe marginea panoului LCD. • Distanþa minimã necesarã dintre camera dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o focalizare bunã, este de circa 1cm pentru unghiul panoramic ºi de circa 80 cm pentru înregistrarea la distanþã. z Observaþie • Folosind [DIGITAL ZOOM] (pag. 55) puteþi mãri imaginile dincolo de valorile indicate în tabel. Înregistrarea unui sonor mai pregnant (înregistrate pe 5,1 canale cu efect de învãluire) – DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Semnalul sonor cules cu ajutorul microfonului încorporat este transformat în sunet pe 5,1 canale cu efect de învãluire ºi înregistrat. Microfon încorporat Vedere panoramicã : (unghi larg) Prim plan : fotografiere la distanþã (telefoto) Deplasaþi uºor cursorul de zoom pentru ca mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult pentru o mãrire rapidã. b Note • Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] sã nu reducã gradul de neclaritate al imaginii în mãsura doritã, dacã cursorul de zoom este în poziþia T (telefoto) (cu excepþia modelelor DCR-SR290E/SR300E). • Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul de zoom. Dacã luaþi degetul de pe cursor, este posibil ca sunetul emis la funcþionare de acest cursor sã fie de asemenea înregistrat. Folosind facilitatea Dolby Digital 5.1 Creator, puteþi înregistra sonor cu efect de învãluire, pe 5,1 canale. Veþi putea beneficia de un sonor real când este redat un film cu un echipament care acceptã sonor cu efect de învãluire pe 5,1 canale. Dolby Digital 5.1 Creator, efect de învãluire pe 5,1 canale 1 Glosar (pag. 127). b Note • Sonorul pe 5,1 canale va fi convertit la 2 canale când este redat cu camera video. • În timpul înregistrãrii sau redãrii în modul 5,1 canale este afiºat simbolul 95,1ch. 25