Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Note • Funcþiile

Note • Funcþiile NightShot plus ºi Super NightShot plus utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea, aveþi grijã sã nu acoperiþi portul de radiaþii infraroºii cu degetele sau cu alte obiecte. Scoateþi lentilele de conversie (opþionale) dacã sunt ataºate. • Dacã este dificil de focalizat automat, focalizaþi manual ([FOCUS], pag. 67). • Nu apelaþi la funcþiile NightShot plus ºi Super NightShot plus când înregistraþi în spaþii luminoase deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. z Observaþie • Pentru a înregistra o imagine mai luminoasã, folosiþi funcþia Super NightShot plus (pag. 70). Pentru a înregistra o imagine care sã reproducã mai fidel culorile originale, folosiþi funcþia Color Slow Shutter (pag. 70). La modelele DCR-SR190E / SR200E / SR290E / SR300E : Pentru a înregistra o imagine care sã reproducã mai fidel culorile originale, folosiþi funcþia Color Slow Shutter (pag. 70). Reglarea expunerii în cazul subiectelor poziþionate contra luminii Pentru a regla expunerea pentru subiecte poziþionate contra lumini, apãsaþi BACK LIGHT pentru a apãrea simbolul .. Pentru a renunþa la aceastã funcþie, apãsaþi din nou BACK LIGHT. Înregistrarea în modul oglindã Port de radiaþii infraroºii Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia ON. (Apare simbolul .) b Note • Funcþiile NightShot ºi Super NightShot utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea, aveþi grijã sã nu acoperiþi portul de radiaþii infraroºii cu degetele sau cu alte obiecte. Scoateþi lentilele de conversie (opþionale) dacã sunt ataºate. • Dacã este dificil de focalizat automat, focalizaþi manual ([FOCUS], pag. 67). • Nu apelaþi la funcþiile NightShot ºi Super NightShot când înregistraþi în spaþii luminoase deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. z Observaþie • Pentru a înregistra o imagine mai luminoasã, folosiþi Super NightShot (pag. 70). 28 Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge perpendicular pe corpul camerei video (1), apoi rotiþi-l cu 180° spre lentile (2). z Observaþie • Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã a subiectului, însã imaginea va fi înregistratã normal. Stabilirea raportului laturilor imaginilor înregistrate (16:9 sau 4:3) Selectarea raportului laturilor imaginilor de film La modelele DCR-SR32E / SR42E : 1 Rotiþi comutatorul POWER pânã ce se aprinde indicatorul (film).

2 În meniul HOME, atingeþi (SETTINGS) T [MOVIE SETTINGS] T [WIDE SELECT] T [4:3] sau [16:9] (pag. 54). La modelele DCR-SR52E/SR62E/ SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E : 1 Rotiþi comutatorul POWER pânã ce se aprinde indicatorul (film) 2 Apãsaþi în mod repetat WIDE SELECT pentru a selecta raportul dorit al laturilor imaginilor. z Note • Diferenþele de unghi de vizualizare între imaginile în format 4:3 ºi 16:9 variazã în funcþie de poziþia la mãrire. • Dacã este redat un film la televizor, stabiliþi la redare, pentru [TV TYPE] un raport al laturilor imaginilor de [16:9] sau [4:3] corespunzãtor televizorului utilizat (16:9 / 4:3) (pag. 62). • La vizionarea de filme înregistrate în format 16:9 (panoramic) în condiþiile în care pentru [TV TYPE] este aleasã varianta [4:3], este posibil ca, în funcþie de subiect, imaginea sã aparã grosierã. Selectarea raportului laturilor fotografiilor (cu excepþia modelelor DCR-SR32E/ SR42E) 1 Rotiþi comutatorul POWER pânã ce indicatorul luminos (foto) se aprinde. Raportul laturilor devine automat 4:3. 2 Apãsaþi în mod repetat WIDE SELECT pentru a selecta raportul dorit al laturilor imaginilor. b Note • La modelele DCR-SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E, dimensiunea maximã a fotografiilor va fi [ 0,7M] în formatul panoramic (16:9) or [1,0M] în modul 4:3. • La modelele DCR-SR190E/SR200E, dimensiunea maximã a fotografiilor va fi [ 3,0M] în formatul panoramic (16:9), respectiv de [4,0M] în modul 4:3. • La modelele DCR-SR290E/SR300E, dimensiunea maximã a fotografiilor va fi [ 4,6M] în formatul panoramic (16:9), respectiv de [6,1M] în modul 4:3. z Observaþie • Consultaþi pagina 57 pentru detalii legate de numãrul fotografiilor ce pot fi înregistrate. continuã... 29