Views
7 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Pentru a stabili

Pentru a stabili raportul laturilor imaginilor în funcþie de televizorul conectat (16:9 / 4:3) Adaptaþi raportul laturilor imaginilor la dimensiunea ecranului televizorului dvs. 1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera video. 2 Atingeþi (HOME) T (SETTINGS) T [OUTPUT SETTINGS] T [TV TYPE] T [16:9] sau [4:3] T . b Note • Dacã stabiliþi pentru [TV TYPE] varianta [4:3], sau dacã raportul laturilor comutã între 16:9 (panoramic) ºi 4:3, imaginea poate fi instabilã. • La unele televizoare cu raportul laturilor 4:3, este posibil ca fotografiile înregistrate în format 4:3 sã nu fie afiºate pe întreg ecranul. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Dacã televizorul dvs. este mono (are o singurã mufã de intrare audio) Conectaþi mufa galbenã a cablului A/V la mufa de intrare video, apoi conectaþi mufa albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie (canalul din dreapta) la intrarea audio a televizorului sau a aparatului video. Când doriþi sã fie redat sonorul în mod mono, folosiþi un cablu de conectare destinat acestui scop. Dacã televizorul/ aparatul video are un adaptor cu 21 de pini (EUROCONNECTOR) Utilizaþi un adaptor cu 21 de pini furnizat împreunã cu camera video (Numai pentru modelele care au inscripþionat marcajul pe suprafaþa inferioarã a carcasei). Acest adaptor este destinat numai pentru ieºirea semnalului. Televizor / Aparat video • La redarea unei imagini cu raportul laturilor de 16:9 (panoramic) de cãtre un televizor cu raportul laturilor 4:3 care nu este compatibil cu formatul de semnal 16:9 (panoramic), alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE] varianta [4:3]. 36

Stocarea imaginilor Imaginile înregistrate sunt stocate pe hard diskul intern al camerei video. Deoarece capacitatea hard diskului intern este limitatã, aveþi grijã sã stocaþi imaginile pe unele suporturi externe, cum ar fi un DVD-R sau un calculator. Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera aºa cum este indicat mai jos. Stocarea imaginilor cu ajutorul unui calculator Folosind aplicaþia software furnizatã pe discul CD-ROM, puteþi stoca imagini fie pe un DVD fie pe hard diskul unui calculator. Puteþi rescrie filme la calitate HD (înaltã definiþie) de la calculator la camera video, dacã este necesar. Crearea unui disc printr-o singurã atingere (One Touch Disc Burn) Puteþi stoca cu uºurinþã imaginile înregistrate cu camera video direct pe un DVD. Consultaþi “Crearea unui DVD printr-o singurã atingere”, la pagina 77. Stocarea imaginilor la calculator Puteþi salva imagini înregistrate cu camera video pe hard diskul unui calculator. Consultaþi “Importul imaginilor la calculator”, la pagina 81. Crearea unui disc cu imaginile selectate Puteþi stoca pe un disc imaginile anterior copiate pe calculator. Puteþi de asemenea sã realizaþi montaje ale acelor imagini. Consultaþi “Crearea ºi copierea unui DVD”, la pagina 90. Stocarea imaginilor prin conectarea camerei la alte echipamente Copierea cu un aparat video sau cu dispozitive DVD / HDD Consultaþi “Copierea cu un aparat video sau cu un recorder HDD/ DVD”, la pagina 45. 37