Views
9 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Divizarea unui film 4

Divizarea unui film 4 Atingeþi fotografia care vreþi sã fie ºtearsã. Fotografia selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. Pentru a ºterge toate fotografiile de pe “Memory Stick Duo” La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] T [YES]T [YES] T [OK]. b Note • Nu puteþi ºterge fotografiile în urmãtoarele cazuri : – când cardul “Memory Stick Duo” este protejat la scriere (pag. 111), – dacã fotografia respectivã este protejatã la scriere cu un alt echipament. z Observaþie • Pentru a ºterge toate fotografiile de pe “Memory Stick Duo”, formataþi cardul de memorie (pag. 50). Puteþi diviza filme aflate pe hard diskul camerei dumneavoastrã. b Notã • Nu puteþi diviza filme în modul simplificat de funcþionare. Renunþaþi în prealabil la modul Easy Handycam. 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [EDIT]. 2 Atingeþi [DIVIDE]. 3 Atingeþi filmul care vreþi sã fie divizat. Începe redarea filmului respectiv. 4 Atingeþi în punctul unde doriþi sã divizaþi filmul în scene. Filmul face o pauzã. Stabileºte cu mai mare precizie poziþia punctului în care doriþi sã divizaþi filmul, dupã ce acesta a fost selectat folosind . Se revine la începutul filmului selectat. La apãsarea butonului între redare ºi pauzã. se comutã 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. 40

Note • Odatã divizate, filmele nu mai pot fi aduse la forma iniþialã. • Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea de la camera video în timp ce divizaþi un film deoarece poate fi deteriorat hard diskul. • Dacã filmul original divizat este inclus într-o Listã de redare, va fi divizat ºi filmul din lista de redare. • Poate exista o uºoarã diferenþã între punctul unde a fost atins butonul ºi punctul efectiv de divizare, deoarece camera selecteazã punctul de secþionare la intervale de jumãtate de secundã. Copierea fotografiilor Puteþi copia fotografii de pe hard disk pe “Memory Stick Duo”. Introduceþi un card “Memory Stick Duo” în camera video înainte de operaþie. z Observaþii • Puteþi selecta pânã la 100 de fotografii simultan. • Puteþi copia o fotografie când o vizualizaþi selectând (OPTION) T clapeta T [COPYT ]. 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [EDIT] T [COPY]. 2 Atingeþi [ T COPY]. 3 Atingeþi fotografiile care sã fie copiate. Fotografia selectatã este marcatã cu . Atingeþi ºi menþineþi contactul cu imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma . Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 4 Atingeþi [OK] T [YES]. Începe copierea. 5 Când este afiºatã indicaþia [Completed.] apãsaþi [OK]. continuã... 41