Views
9 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

• Puteþi selecta

• Puteþi selecta numai una dintre dimensiunile de imagine pe care imprimanta le poate tipãri. • La unele modele de imprimante, marginile de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta ale imaginii pot fi modificate. Dacã imprimaþi o fotografie înregistratã cu un raport al laturilor de 16:9 (panoramic), marginile din stânga ºi din dreapta ale acesteia pot fi eliminate. • Este posibil ca unele modele de imprimante sã nu accepte funcþia de printare a datei. Consultaþi instrucþiunile de folosire ale imprimantei pentru a afla detalii. • Nu pot fi imprimate urmãtoarele : – imaginile editate cu un calculator, – imaginile înregistrate cu alte echipamente, – imagini cu dimensiunea de 3MB sau mai mari, – imagini cu dimensiuni mai mari de 2848 × 2136 pixeli. z Observaþii • PictBridge reprezintã un standard industrial stabilit de Camera & Imaging Products Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii fãrã a utiliza un calculator, conectând o imprimantã direct la o camerã video digitalã sau la un aparat foto digital, indiferent de model ºi de producãtorul aparatului. • Puteþi imprima o fotografie dacã o vizualizaþi selectând (OPTION) T clapeta T [PRINT]. 48

Utilizarea suportului de înregistrare Categoria (MANAGE HDD / MEMORY – Gestionarea discului / memoriei) Aceastã categorie vã permite sã folosiþi hard discul sau o unitate “Memory Stick Duo” pentru diverse scopuri. Formatarea hard diskului sau a cardului “Memory Stick Duo” Formatarea hard diskului Categoria (MANAGE DISC / MEMORY – Gestionarea discului / memoriei) Lista elementelor FORMAT (formatare hard disk) Puteþi formata ºi utiliza din nou hard discul (pag. 49). FORMAT (formatare “Memory Stick Duo”) Puteþi formata ºi utiliza din nou unitatea “Memory Stick Duo” (pag. 50). INFO (informaþii despre disc) Puteþi afiºa informaþiile despre capacitatea hard diskului (pag. 50). Puteþi ºterge toate imaginile de pe hard diskul camerei pentru a recupera spaþiul de înregistrare ºi a putea inscripþiona din nou pe el. Pentru aceastã operaþie, conectaþi camera la o prizã de perete folosind adaptorul de reþea furnizat (pag. 13). b Notã • Pentru a evita pierderea unor imagini importante, ar trebui sã le stocaþi pe un alt suport (pag. 37) înainte de a efectua operaþia [ FORMAT]. 1 În meniul (HOME), atingeþi (MANAGE HDD/ MEMORY) T [ FORMAT]. 2 Atingeþi [YES] T [YES]. 3 Când este afiºatã indicaþia [Completed.], atingeþi [OK]. b Notã • Câtã vreme este activã opþiunea [ FORMAT], nu decuplaþi adaptorul de reþea sau acumulatorul. continuã... 49