Views
9 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Note • Numerele sunt

Note • Numerele sunt mãsurate în urmãtoarele condiþii : sus - pentru calitatea imaginilor este aleasã varianta [FINE] ; jos - pentru calitatea imaginilor este aleasã varianta [STANDARD]. • Toate numerele au fost determinate la utilizarea unui card de memorie “Memory Stick Duo” produs de Sony Corporation. Numãrul fotografiilor înregistrate depinde de condiþiile de înregistrare. • Puteþi înregistra pânã la 9.999 fotografii pe hard disk. • Rezoluþia fotografiilor este obþinutã cu ajutorul dispoziþiei unice a pixelilor Senzorului CMOS ClearVid marca Sony ºi sistemului de procesare de imagine (noul tip Enhanced Imaging Processor) - la modelele DCR-SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E. QUALITY (calitate) B FINE (FINE) Sunt înregistrate fotografii de calitate foarte bunã. STANDARD (STD) Sunt înregistrate fotografii la calitate standard. 58

FILE NO. (numãrul fiºierului) B SERIES Alocã numere succesive fiºierelor chiar dacã schimbaþi suportul de înregistrare sau dacã înlocuiþi cardul “Memory Stick Duo”. RESET Sunt atribuite numere succesive fiºierelor, în continuarea celui mai mare existent pe suportul de înregistrare curent. NIGHTSHOT LIGHT (iluminare NightShot) Consultaþi pagina 54. STEADYSHOT (eliminarea miºcãrilor nedorite ale camerei) –DCR-SR290E/SR300E Consultaþi pagina 55. GUIDE FRAME (ghidaje pentru încadrarea imaginilor) –DCR-SR190E/ SR200E/SR290E/SR300E Consultaþi pagina 56. ZEBRA (haºurã) –DCR-SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E Consultaþi pagina 56. FLASH LEVEL (nivelul bliþului) – cu excepþia DCR-SR32E/SR42E Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi bliþul încorporat (DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E) sau un bliþ extern (opþional) care este compatibil cu camera dvs. HIGH ( +) Nivelul bliþului creºte. B NORMAL ( ) LOW ( –) Nivelul bliþului scade. REDEYE REDUC (reducerea efectului de ochi roºii) – cu excepþia DCR-SR32E/ SR42E Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi bliþul încorporat (DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E) sau un bliþ extern (opþional) care este compatibil cu camera dvs. Puteþi evita efectul de ochi roºii activând bliþul înainte de înregistrare. Pentru DCR-SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E : Alegeþi pentru [REDEYE REDUC] varianta [ON], când folosiþi aceastã funcþie. Pentru DCR-SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E : Alegeþi pentru [REDEYE REDUC] varianta [ON], apoi apãsaþi de mai multe ori (bliþ) (pag. 26) pentru a selecta una dintre variante. (Reducerea automatã a efectului de ochi roºii) : Bliþul ilumineazã anticipat înainte de a se declanºa automat pentru înregistrarea propriu-zisã dacã nu este suficientã luminã în jur, ca sã reducã efectul de ochi roºii. r (Reducerea forþatã a efectului de ochi roºii) : Este folosit întotdeauna bliþul ºi iluminarea anticipatã pentru reducerea efectul de ochi roºii. r (Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ. • Este posibil ca reducerea fenomenului de ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie de diferenþele individuale ºi de alte condiþii. STILL MEDIA (suport media pentru înregistrarea fotografiilor) Consultaþi pagina 27. 59